Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
% kapitału % głosów
Dom Development B.V. 14 420 879 57,99 57,99
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1 454 050 5,85 5,85
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 1 313 383 5,28 5,28
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 280 750 5,15 5,15
Pozostali akcjonariusze 6 399 360 25,73 25,73
Ogółem 24 868 422 100,00 100,00
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
Dom Development B.V. 14420879
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1454050
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 1313383
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1280750
Pozostali akcjonariusze 6399360