Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
% kapitału % głosów
SCOP Poland S.à r.l. 14 155 941 56,47 56,47
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1 454 050 5,80 5,80
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,24 5,24
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 280 750 5,11 5,11
Pozostali akcjonariusze 6 864 298 27,38 27,38
Ogółem 25 068 422 100,00 100,00
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
SCOP Poland S.à r.l. 14155941
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1454050
Aviva OFE Aviva Santander  1313383
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1280750
Pozostali akcjonariusze 6864298