Struktura akcjonariatu

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
% kapitału % głosów
Dom Development B.V. 14 155 941 56,70 56,70
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1 454 050 5,82 5,82
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 1 313 383 5,26 5,26
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 280 750 5,13 5,13
Pozostali akcjonariusze 6 764 298 27,09 27,09
Ogółem 24 968 422 100,00 100,00
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
Dom Development B.V. 14155941
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu 1454050
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 1313383
Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 1280750
Pozostali akcjonariusze 6764298