Odpowiedzialny biznes

Dom Development to spółka, która w sposób konstruktywny i pozytywny stara się wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w poszczególne obszary działalności biznesowej. Będziemy dążyć do tego, by przy budowie nowych mieszkań dbać o dobro i zadowolenie naszych klientów, zapewnić odpowiednie traktowanie naszych pracowników, a także brać pod uwagę wpływ naszych działań na środowisko naturalne.

Chcemy być postrzegani jako rzetelny deweloper, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej ukończeniu, dbając o dobre samopoczucie i spokój mieszkańców naszych osiedli. Klienci doceniając wysoką jakość Dom Development, mogą liczyć na nasze wsparcie w organizowaniu społeczności osiedlowych. Stąd nasze zaangażowanie w podejmowanie działań, które w profesjonalny sposób włączają mieszkańców w ciekawe, prospołeczne inicjatywy. Nasza aktywność spotyka się z dużym uznaniem i jest źródłem inspirującym mieszkańców do budowania więzi sąsiedzkich.

 Wprowadziliśmy w spółkach Grupy Kapitałowej Dom Development S.A Kodeksy Etycznego Postępowania, aby usystematyzować i ujednolicić standardy, wartości i wzory etycznego zachowania i postępowania, którymi kierowaliśmy się do tej pory we wszystkich działaniach.

 Kodeksy te stanowią również kierunek oczekiwań wobec naszych kontrahentów i współpracowników. Wypełnianie wzorowego społecznie i biznesowo wizerunku, którego fundamenty stanowią przejrzyste zasady etyczne, którymi się kierujemy, związane jest z brakiem akceptacji dla zachowań niezgodnych  z naszymi normami etycznymi. Jesteśmy odpowiedzialni za budowanie zaufania u naszych klientów, akcjonariuszy, partnerów biznesowych i kontrahentów oraz kreowanie postaw, godnych naszych najlepszych inwestycji.

  OBOWIĄZUJĄCE KODEKSY
  KODEKSY POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO:
Kodeks Etycznego Postępowania Dom Development S.A.
Kodeks Etycznego Postępowania Dom Development Wrocław Sp. z o.o.
Kodeks Etycznego Postępowania Dom Development Kraków Sp. z o.o.
Kodeks Etycznego Postępowania Dom Construction Sp. z o.o.
Kodeks Etycznego Postępowania Sento S.A.
Kodeks Etycznego Postępowania Nestobud Sp. z o.o.
  KODEKSY POSTĘPOWANIA KONTRAHENTA - CODE OF CONDUCT:
Code of Conduct Sento S.A.
Code of Conduct Nestobud Sp. z o.o.
Code of Conduct Dom Development S.A. 
  Code of conduct DOM Construction Sp. z o.o. 
  ARCHIWALNE:
Code of Conduct Dom Development S.A. obowiązujący do dnia 01.02.2023 roku
Code of Conduct Dom Construction Sp. z o.o. obowiązujący do dnia 01.02.2023 roku

 

PL