Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane

Podsumowanie 5 lat   2017 2016 2015 2014 2013
Rachunek zysków i strat   IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
Przychody ze sprzedaży   1 404,7  1 153,0 904,2 784,3 676,4
Zmiana r/r   21,8%  27,5% 15,3% 16,0% -20,6%
Zysk brutto ze sprzedaży   385,7 271,1  203,9 152,0 157,1
Zmiana r/r   42,3% 32,9%  34,1% -3,2% -23,0%
Marża brutto   27,5% 23,5%  22,6% 19,4% 23,2%
EBITDA   242,7 162,1  106,9 72,3 76,5
Zmiana r/r   49,8% 51,7%  47,8% -5,5% 65,6%
Marża EBITDA   17,3% 14,1%  11,8% 9,2% 11,3%
EBIT   235,4 156,6  102,5 69,0 73,3
Zmiana r/r   50,3% 52,9%  48,5% -5,9% -35,4%
Marża EBIT   16,8% 13,6%  11,3% 8,8% 10,8%
Zysk netto   190,8 125,8  80,8 55,9 54,5
Zmiana r/r   51,7% 55,7%  44,4% 2,6% -40,2%
Marża zysku netto   13,6% 10,9%  8,9% 7,1% 8,1%
EPS   7,67 5,07  3,26 2,25 2,20
DPS   5,05 3,26  2,25 2,20 3,68
Bilans     
Aktywa netto / akcję   40,31  37,50 35,7 34,7 34,6
Kapitał własny   1 002,3 929,5  883,4 858,3 856,5
Zadłużenie odsetkowe netto   63,8 (57,1)  144,6 41,2 121,8
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem   2 390,4 1 977,3  1 753,0 1 606,3 1 728,9
ROE   20,5% 14,2%  9,4% 6,5% 6,1%