Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane

Podsumowanie 5 lat   2016 2015 2014 2013 2012
Rachunek zysków i strat   IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
Przychody ze sprzedaży    1 153,0 904,2 784,3 676,4 851,4
Zmiana r/r    27,5% 15,3% 16,0% -20,6% 47,1%
Zysk brutto ze sprzedaży   271,1  203,9 152,0 157,1 204,0
Zmiana r/r   32,9%  34,1% -3,2% -23,0% 7,1%
Marża brutto   23,5%  22,6% 19,4% 23,2% 24,0%
EBITDA   162,1  106,9 72,3 76,5 116,5
Zmiana r/r   51,7%  47,8% -5,5% 65,6% 10,3%
Marża EBITDA   14,1%  11,8% 9,2% 11,3% 13,7%
EBIT   156,6  102,5 69,0 73,3 113,5
Zmiana r/r   52,9%  48,5% -5,9% -35,4% 10,0%
Marża EBIT   13,6%  11,3% 8,8% 10,8% 13,3%
Zysk netto   125,8  80,8 55,9 54,5 91,2
Zmiana r/r   55,7%  44,4% 2,6% -40,2% 11,1%
Marża zysku netto   10,9%  8,9% 7,1% 8,1% 10,7%
EPS   5,07  3,26 2,25 2,20 3,70
DPS   3,26  2,25 2,20 3,68 1,50
Bilans     
Aktywa netto / akcję    37,50 35,7 34,7 34,6 36,1
Kapitał własny   929,5  883,4 858,3 856,5 892,4
Zadłużenie odsetkowe netto   (57,1)  144,6 41,2 121,8 19,3
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem   1 977,3  1 753,0 1 606,3 1 728,9 1 759,7
ROE   14,2%  9,4% 6,5% 6,1% 10,9%