Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane

Podsumowanie 5 lat   2019 2018 2017 2016 2015
Rachunek zysków i strat   IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
Przychody ze sprzedaży   1 661,7 1 653,9 1 404,7  1 153,0 904,2
Zmiana r/r   0,5% 17,7% 21,8%  27,5% 15,3%
Zysk brutto ze sprzedaży   500,1 455,1 385,7 271,1  203,9
Zmiana r/r   9,9% 18,0% 42,3% 32,9%  34,1%
Marża brutto   30,1% 27,5% 27,5% 23,5%  22,6%
EBITDA   336,2 291,6 242,7 162,1  106,9
Zmiana r/r   15,3% 20,1% 49,8% 51,7%  47,8%
Marża EBITDA   20,2% 17,6% 17,3% 14,1%  11,8%
EBIT   320,7 282,0 235,4 156,6  102,5
Zmiana r/r   13,7% 19,8% 50,3% 52,9%  48,5%
Marża EBIT   19,3% 17,1% 16,8% 13,6%  11,3%
Zysk netto   256,0 227,0 190,8 125,8  80,8
Zmiana r/r   12,8% 19,0% 51,7% 55,7%  44,4%
Marża zysku netto   15,4% 13,7% 13,6% 10,9%  8,9%
EPS   10,22 9,10 7,67 5,07  3,26
DPS   9,05 7,60 5,05 3,26  2,25
Bilans     
Aktywa netto / akcję   43,25 41,91 40,31  37,50 35,7
Kapitał własny   1 084,2 1 046,5 1 002,3 929,5  883,4
Zadłużenie odsetkowe netto   154,6 77,6 63,8 (57,1)  144,6
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem   2 960,9 2 539,0 2 390,4 1 977,3  1 753,0
ROE   24,5% 22,7% 20,5% 14,2%  9,4%
PL