Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane

Podsumowanie 5 lat 2020 2019 2018 2017 2016
Rachunek zysków i strat IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
IAS 15
mln PLN
Przychody ze sprzedaży 1 815,0 1 661,7 1 653,9 1 404,7  1 153,0
Zmiana r/r 9,2% 0,5% 17,7% 21,8%  27,5%
Zysk brutto ze sprzedaży 578,8 500,1 455,1 385,7 271,1 
Zmiana r/r 15,7% 9,9% 18,0% 42,3% 32,9% 
Marża brutto 31,9% 30,1% 27,5% 27,5% 23,5% 
EBITDA 401,0 336,2 291,6 242,7 162,1 
Zmiana r/r 19,5% 15,3% 20,1% 49,8% 51,7% 
Marża EBITDA 22,1% 20,2% 17,6% 17,3% 14,1% 
EBIT 386,3 320,7 282,0 235,4 156,6 
Zmiana r/r 20,4% 13,7% 19,8% 50,3% 52,9% 
Marża EBIT 21,3% 19,3% 17,1% 16,8% 13,6% 
Zysk netto 302,2 256,0 227,0 190,8 125,8 
Zmiana r/r 18,1% 12,8% 19,0% 51,7% 55,7% 
Marża zysku netto 16,7% 15,4% 13,7% 13,6% 10,9% 
EPS 12,00 10,22 9,10 7,67 5,07 
DPS 9,50 9,05 7,60 5,05 3,26 
Bilans     
Aktywa netto / akcję 45,90 43,25 41,91 40,31  37,50
Kapitał własny 1 157,5 1 084,2 1 046,5 1 002,3 929,5 
Zadłużenie odsetkowe netto (266,1) 154,6 77,6 63,8 (57,1) 
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem 3 253,2 2 960,9 2 539,0 2 390,4 1 977,3 
ROE 27,9% 24,5% 22,7% 20,5% 14,2% 
PL