Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane

Podsumowanie 5 lat   2018 2017 2016 2015 2014
Rachunek zysków i strat   IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
IAS 18
mln PLN
Przychody ze sprzedaży   1 653,9 1 404,7  1 153,0 904,2 784,3
Zmiana r/r   17,7% 21,8%  27,5% 15,3% 16,0%
Zysk brutto ze sprzedaży   455,1 385,7 271,1  203,9 152,0
Zmiana r/r   18,0% 42,3% 32,9%  34,1% -3,2%
Marża brutto   27,5% 27,5% 23,5%  22,6% 19,4%
EBITDA   291,6 242,7 162,1  106,9 72,3
Zmiana r/r   20,1% 49,8% 51,7%  47,8% -5,5%
Marża EBITDA   17,6% 17,3% 14,1%  11,8% 9,2%
EBIT   282,0 235,4 156,6  102,5 69,0
Zmiana r/r   19,8% 50,3% 52,9%  48,5% -5,9%
Marża EBIT   17,1% 16,8% 13,6%  11,3% 8,8%
Zysk netto   227,0 190,8 125,8  80,8 55,9
Zmiana r/r   19,0% 51,7% 55,7%  44,4% 2,6%
Marża zysku netto   13,7% 13,6% 10,9%  8,9% 7,1%
EPS   9,10 7,67 5,07  3,26 2,25
DPS   7,60 5,05 3,26  2,25 2,20
Bilans     
Aktywa netto / akcję   41,91 40,31  37,50 35,7 34,7
Kapitał własny   1 046,5 1 002,3 929,5  883,4 858,3
Zadłużenie odsetkowe netto   77,6 63,8 (57,1)  144,6 41,2
Aktywa Ogółem = Pasywa Ogółem   2 539,0 2 390,4 1 977,3  1 753,0 1 606,3
ROE   22,7% 20,5% 14,2%  9,4% 6,5%