Zrównoważony rozwój - ESG

DOM 2030 to strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. Definiujemy w niej nasze cele z zakresu: dbałości o środowisko, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, czyli ESG (Environmental, Social, Governance).

DOM 2030 opiera się na trzech filarach:

Minimalizacja wpływu na środowisko i wspieranie miejskiej bioróżnorodności


Wspieranie lokalnych społeczności przez tworzenie wysokiej jakości tkanki miejskiej sprzyjającej integracji

Zapewnienie najwyższych standardów ładu korporacyjnego i transparentna komunikacja ze wszystkimi interesariuszami

W ramach strategii DOM 2030 wyznaczyliśmy sobie mierzalne cele, wspierające wypełnianie naszej misji.

Dokument zawiera także podsumowanie naszych dotychczasowych osiągnięć i filozofii działania w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Raport niefinansowy za rok 2022 znajduje się w zakładce Raporty Okresowe.


PL