Zarząd Dom Development S.A.

Jarosław Szanajca

Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Leszek Stankiewicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Monika Perekitko

Członek Zarządu

Terry Roydon

Członek Zarządu

Mikołaj Konopka

Członek Zarządu

Jarosław Szanajca

Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Jeden z założycieli Dom Development i Prezes Zarządu Spółki od jej powstania w 1996 roku.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na rynku deweloperskim. 
Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r., związany był m.in., ze Społecznym Zjednoczeniem Przemysłowym Libella, a w latach 1992-1996 był Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa budowlanego Gres-Investi.

Leszek Stankiewicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Z Dom Development S.A. związany od lipca 2019 roku, początkowo jako Zastępca Dyrektora Finansowego. Od marca 2021 roku Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy w Dom Development S.A. Od sierpnia 2019 roku pełni także funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Dom Construction Sp. z o.o., generalnym wykonawcy należącym do Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na najwyższych stanowiskach managerskich, w tym blisko 10-letnie w branży budowlanej.

Monika Perekitko

Członek Zarządu

Powołana z dniem 1 stycznia 2024 roku na stanowisko Członka Zarządu Dom Development S.A. Odpowiada za działalność Dom Development w Warszawie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej. W latach 2011 - 2023 związana z Matexi Polska sp. z o.o., początkowo na stanowisku Dyrektora ds. Zakupów i Rozwoju, a od 2015 roku w randze Członka Zarządu. Absolwentka Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2005 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Wycena Nieruchomości” na Politechnice Warszawskiej.

Terry Roydon

Członek Zarządu

Z Dom Development związany jest od 1998 roku jako Konsultant i Członek Rady Nadzorczej Spółki. W 2006 roku powołany został na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Posiada ponad 40 letnie doświadczenie w branży budowlanej zdobyte na rynku europejskim. Ma wykształcenie wyższe, ukończył kierunek Zarządzanie Nieruchomościami na Uniwersytecie Londyńskim oraz posiada dyplom MBA Uniwersytetu w Pittsburghu.

Od 1998 roku pracuje jako konsultant/członek zarządu w wielu brytyjskich i innych zagranicznych spółkach prowadzących działalność budowlaną w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W latach 1971 -1998 Prezes Zarządu w Combien Group plc oraz Prowting plc, dwóch spółkach deweloperskich prawa brytyjskiego notowanych na Giełdzie Londyńskiej.

Mikołaj Konopka

Członek Zarządu

Współtworzył Grupę Kapitałową Euro Styl S.A. – od ponad 10 lat zasiada w Zarządzie Euro Styl S.A. , zaś od 2017 roku jest jej Prezesem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie oraz znajomość branży budowlanej i deweloperskiej, w szczególności w rejonie Trójmiasta.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Nadzorcza Dom Development S.A.

Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2008 - obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 

2006 - 2008

Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu

2003 - 2006

Dom Development S.A., Członek Zarządu - Dyrektor Generalny

1998 - 2003

Dom Development S.A., Członek Zarządu - Dyrektor ds. Nieruchomości

1996 - 2002

Indywidualna działalność gospodarcza - doradztwo w zakresie budownictwa mieszkaniowego

1992 - 1997

Przedsiębiorstwo Budowlane GRES Investi sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, a od 1996r. - Dyrektor Generalny

1988 - 1991

Przedsiębiorstwo Handlowe GESTOR sp. z o.o., Specjalista ds. Handlowych, a od 1990 r. - Dyrektor ds. Zaopatrzenia Inwestycji Budowlanych

1987 - 1988

Społeczne Zjednoczenie Przemysłowe Libella, Gł. Specjalista ds. Inwestycji Budowlanych, od 1988 r. - Kierownik sekcji transportu

1985 - 1987

Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego, Specjalista

Pan Grzegorz Kiełpsz posiada wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej, w której działa Dom Development S.A.

Janusz Zalewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

03.2021 - obecnie

Dom Development S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

12.2008 – 03.2021

Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy

2006 - 2007

Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy

2000 -2006

Dom Development S.A., Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

1999 - 2000

Dom Development S.A., Dyrektor Finansowy

1995 - 1998

Metex Huber sp. z o.o. w Warszawie, Dyrektor Finansowy

1993 - 1999

Kauko Metex sp. z o.o. w Warszawie, Dyrektor Finansowy

1983 - 1993

Mostostal Warszawa S.A. – Pion Ekonomiczno-Finansowy

1980 - 1983

Zakłady Stolarki Budowlanej „STOLBUD” w Warszawie

1978 - 1980

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Pan Janusz Zalewski posiada wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej, w której działa Dom Development S.A., a także wiedzę i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości.

Dorota Podedworna-Tarnowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

1998 - obecnie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, od października 2016 roku jako kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości

 

2022 - obecnie

Zastępca powiernika przy Millennium Banku Hipotecznym SA

2020

Idea Bank SA, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Audytu

2014 - 2015

Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń

2014 - 2015

Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, przewodnicząca

2013 - 2015

Ministerstwo Finansów, podsekretarz stanu (wiceminister)

2013 - 2015

Komisja Nadzoru Audytowego, przewodnicząca

2012

New York University Stern School of Business - staż naukowy

2008 - 2013

Bank BPH S.A. (Grupa GE Capital), członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Inwestycji

2007 - 2010

Przedsiębiorstwo Hotelarskie Kujawy-Zajazd Polski Sp. z o.o. we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

2006 - 2008

Management Accounting Consulting Sp. z o.o., trener

2000

Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A. w Tarnowskich Górach, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

1999 - 2003

Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” S.A. we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej

1999 - 2001

Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Finansów Skarbu Państwa, konsultant

Pani dr Dorota Podedworna-Tarnowska, jako doktor nauk ekonomicznych, posiada rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, dr Dorota Podedworna-Tarnowska spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Mark Richard Anthony Spiteri - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:
 

2012 - obecnie

Dom Development S.A., Członek Rady Nadzorczej

obecnie

Dyrektor w firmach z sektora usług finansowych

2017 - 2020

Dyrektor w firmie deweloperskiej budującej mieszkania w Wielkiej Brytanii

2006 - 2020

Dyrektor firmy konsultingowej w Wielkiej Brytanii zorientowanej na rynek nieruchomości i sektor usług finansowych.

2004 - 2005

Rajadhani Hotel & Resort Concept, Bali, Indonezja, Konsultant

2000 - 2004

Pricewaterhouse Coopers, Londyn, Wielka Brytania, Menadżer w dziale Corporate Finance specjalizujący się w strategii fuzji i przejęć

1997 - 2000

Pricewaterhouse Coopers, Londyn, Wielka Brytania, Konsultant ds. zarządzania specjalizujący się w procesach finansowych oraz redukcji kosztów

Pan Mark Richard Spiteri posiada wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej, w której działa Dom Development S.A., a także wiedzę i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości.

Philippe Bonavero - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2016 - obecnie

Dyrektor brytyjskiej firmy budowlanej

 

2015 - obecnie

Dyrektor dużej firmy finansującej ESG i spory sądowe

2008 - obecnie

Adwokat w 4 King's Bench Walk, Temple

2001 - obecnie

Dyrektor AB Charitable Trust

2023

Wybrany na prezesa AB Charitable Trust

2022

Powołany na sędziego Sądu I instancji (IAC)

2008

Powołany do palestry Anglii i Walii, Middle Temple

Anna Maria Panasiuk - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2019 - obecnie

CENTRE - Współzałożyciel

 

2014 - obecnie

YOURS Family Office - Założyciel

2013 - obecnie

Kancelaria Panasiuk & Partners - Założyciel i Partner zarządzający

2002 - obecnie

Anna Maria Panasiuk - doradca majątkowy

2002 - 2012

ITCI sp. z o.o. – Członek Zarządu

2001 - 2003

OCRA Consulting Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający

1997 - 1998

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, Wiceprzewodniczący

Pani Anna Maria Panasiuk posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego, które zdobyła poprzez obsługę prawną funduszy inwestycyjnych oraz spółek holdingowych.

Edyta Wojtkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2017 - obecnie

Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z o.o. - Szef regionu GFS EMEA; CFO Astra Zeneca Pharma Poland Sp. Z o.o.; Członek Zarządu

 

2010 - 2016

Maersk Polska Sp. z o.o. - Dyrektor & Administracji Finansowej ECE/Członek Zarządu

2008 - 2010

Maersk Polska Sp. z o.o. - ECE Cluster Finance Partner Biznesowy Manager i Dyrektor Finansowy, Zastępca Kierownika

2004 - 2008

Maersk Polska Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Finansów Centrum Zasobów Obszarowych (SSC) /Zastępca Kierownika Finansowego

2003 - 2004

Maersk Agency SRO, Republika Czeska - Kontroler finansowy, Zastępca Dyrektora Finansowego

1999 - 2003

Maersk Polska Sp. z o.o. - Kontroler finansowy/główny księgowy/asystent księgowy

1997 - 1998

Reichle+De-Massari - Specjalista ds. & Logistyki

Pani Edyta Wojtkiewicz z racji pełnionych dotychczas funkcji, posiada bogate doświadczenie zawodowe. Silnie zorientowana na biznes, łatwo komunikuje się z interesariuszami na wszystkich poziomach organizacji.

PL