Zarząd Dom Development S.A.

Jarosław Szanajca

Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Leszek Stankiewicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Małgorzata Kolarska

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Terry Roydon

Członek Zarządu

Mikołaj Konopka

Członek Zarządu

Jarosław Szanajca

Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Jeden z założycieli Dom Development i Prezes Zarządu Spółki od jej powstania w 1996 roku.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na rynku deweloperskim. 
Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r., związany był m.in., ze Społecznym Zjednoczeniem Przemysłowym Libella, a w latach 1992-1996 był Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa budowlanego Gres-Investi.

Leszek Stankiewicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Z Dom Development S.A. związany od lipca 2019 roku, początkowo jako Zastępca Dyrektora Finansowego. Od marca 2021 roku Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy w Dom Development S.A. Od sierpnia 2019 roku pełni także funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Dom Construction Sp. z o.o., generalnym wykonawcy należącym do Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na najwyższych stanowiskach managerskich, w tym blisko 10-letnie w branży budowlanej.

Małgorzata Kolarska

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Z Dom Development S.A. związana jest od 2006 roku. Początkowo zatrudniona na stanowisku Eksperta ds. Zakupu Nieruchomości, następnie od 2007 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Nieruchomości. W 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Pionu Nieruchomości. Jest związana z rynkiem deweloperskim oraz obrotem nieruchomościami od ponad 10 lat.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej -  Wycena  Nieruchomości. W swojej karierze zawodowej była związana ze spółką Budimex Nieruchomości, a także Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie, Urzędem m.st. Warszawy, Starostwem Powiatu Warszawskiego oraz Urzędem Gminy Warszawa-Wawer.

Terry Roydon

Członek Zarządu

Z Dom Development związany jest od 1998 roku jako Konsultant i Członek Rady Nadzorczej Spółki. W 2006 roku powołany został na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Posiada ponad 40 letnie doświadczenie w branży budowlanej zdobyte na rynku europejskim. Ma wykształcenie wyższe, ukończył kierunek Zarządzanie Nieruchomościami na Uniwersytecie Londyńskim oraz posiada dyplom MBA Uniwersytetu w Pittsburghu.

Od 1998 roku pracuje jako konsultant/członek zarządu w wielu brytyjskich i innych zagranicznych spółkach prowadzących działalność budowlaną w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W latach 1971 -1998 Prezes Zarządu w Combien Group plc oraz Prowting plc, dwóch spółkach deweloperskich prawa brytyjskiego notowanych na Giełdzie Londyńskiej.

Mikołaj Konopka

Członek Zarządu

Współtworzył Grupę Kapitałową Euro Styl S.A. – od ponad 10 lat zasiada w Zarządzie Euro Styl S.A. , zaś od 2017 roku jest jej Prezesem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie oraz znajomość branży budowlanej i deweloperskiej, w szczególności w rejonie Trójmiasta.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Nadzorcza Dom Development S.A.

Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2008 - obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 

2006 - 2008

Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu

2003 - 2006

Dom Development S.A., Członek Zarządu - Dyrektor Generalny

1998 - 2003

Dom Development S.A., Członek Zarządu - Dyrektor ds. Nieruchomości

1996 - 2002

Indywidualna działalność gospodarcza - doradztwo w zakresie budownictwa mieszkaniowego

1992 - 1997

Przedsiębiorstwo Budowlane GRES Investi sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, a od 1996r. - Dyrektor Generalny

1988 - 1991

Przedsiębiorstwo Handlowe GESTOR sp. z o.o., Specjalista ds. Handlowych, a od 1990 r. - Dyrektor ds. Zaopatrzenia Inwestycji Budowlanych

1987 - 1988

Społeczne Zjednoczenie Przemysłowe Libella, Gł. Specjalista ds. Inwestycji Budowlanych, od 1988 r. - Kierownik sekcji transportu

1985 - 1987

Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego, Specjalista

Pan Grzegorz Kiełpsz posiada wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej, w której działa Dom Development S.A.

Janusz Zalewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

03.2021 - obecnie

Dom Development S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

12.2008 – 03.2021

Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy

2006 - 2007

Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy

2000 -2006

Dom Development S.A., Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

1999 - 2000

Dom Development S.A., Dyrektor Finansowy

1995 - 1998

Metex Huber sp. z o.o. w Warszawie, Dyrektor Finansowy

1993 - 1999

Kauko Metex sp. z o.o. w Warszawie, Dyrektor Finansowy

1983 - 1993

Mostostal Warszawa S.A. – Pion Ekonomiczno-Finansowy

1980 - 1983

Zakłady Stolarki Budowlanej „STOLBUD” w Warszawie

1978 - 1980

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Pan Janusz Zalewski posiada wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej, w której działa Dom Development S.A., a także wiedzę i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości.

Marek Moczulski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

2019 - obecnie

Prezes Zarządu Unitop Sp. z o.o.

2014 - 2019

Prezes Zarządu Bakalland S.A.

2013 – 2014

Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland S.A.

2011 - obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Prosperidad sp. z o.o.

2009 – obecnie

Niezależny Konsultant w zakresie strategii biznesowych, doradztwa inwestycyjnego i usprawniania procesów biznesowych

2003 – 2009

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZPC Mieszko S.A.,

2005 – 2007

Członek Niezależny Rady Nadzorczej BGŻ Bank (Rabobank Group),

2000– 2003

Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Agros Fortuna Sp. z o.o.,

1998 – 2003

Grupa Kapitałowa Agros, Grupa Pernod Ricard, początkowo Dyrektor Finansowy Agros Holding S.A., od 1999 r. Członek Zarządu,

1998 – 2001

Współzałożyciel i Członek Rady Nadzorczej MCI Management,

1998 – 1998

Członek Rady Nadzorczej JTT Computer S.A.,

1998 – 1998

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy JTT Computer S.A.,

1994 – 1998

Kontroler Finansowy, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Shell Gas Polska, Grupa Kapitałowa Shell,

1992 – 1994

Price Waterhouse Sp. z o.o., Asystent, a następnie Starszy Asystent w dziale audytu,

1989 – 1992

Asystent, Doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pan Marek Moczulski posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz kwalifikacje z zakresu zarządzania finansami.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marek Moczulski spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Markham Dumas - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

1992 – do dziś

Działalność charytatywna, inwestowanie w nieruchomości

1969 - 1992

Dyrektor generalny ED&F Man Limited i Dyrektor Zarządzający jednej z głównych spółek zależnych

Pan Markham Dumas posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w branży deweloperskiej, w której działa Dom Development S.A.

Krzysztof Grzyliński - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

2001 – obecnie

Prezes Zarządu CEECLAM (Central Eastern Europe Committee for Life Disability and Health Assurance Medicine),

1998 – obecnie

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej,

1998 – obecnie

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający GenRe Warsaw Sp. z o.o., Berkshire Hathaway Company,

1994 – 1997

Menedżer Sprzedaży i Marketingu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "POLISA-ŻYCIE" S.A.,

1989 – 1994

Wiceprezes Zarządu i Zastępca Dyrektora Generalnego Inter – Spes, polsko – fińskiej spółki Joint Venture

1985 – 1988

Asystent w Narodowym Instytucie Kardiologii, specjalizacja w kardioanestezjologii,

1982 – 1985

Lekarz Rezydent w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim, specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Grzyliński spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Mark Richard Anthony Spiteri - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:
 

2012 - obecnie

Dom Development S.A., Członek Rady Nadzorczej

obecnie

Dyrektor w firmach z sektora usług finansowych

2017 - 2020

Dyrektor w firmie deweloperskiej budującej mieszkania w Wielkiej Brytanii

2006 - 2020

Dyrektor firmy konsultingowej w Wielkiej Brytanii zorientowanej na rynek nieruchomości i sektor usług finansowych.

2004 - 2005

Rajadhani Hotel & Resort Concept, Bali, Indonezja, Konsultant

2000 - 2004

Pricewaterhouse Coopers, Londyn, Wielka Brytania, Menadżer w dziale Corporate Finance specjalizujący się w strategii fuzji i przejęć

1997 - 2000

Pricewaterhouse Coopers, Londyn, Wielka Brytania, Konsultant ds. zarządzania specjalizujący się w procesach finansowych oraz redukcji kosztów

Pan Mark Richard Spiteri posiada wieloletnie doświadczenie w branży deweloperskiej, w której działa Dom Development S.A., a także wiedzę i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości.

Dorota Podedworna-Tarnowska - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

1998 - obecnie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, od października 2016 roku jako kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości

 

2014 - 2015

Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń

2013 - 2015

Ministerstwo Finansów, podsekretarz stanu (wiceminister)

2012

New York University Stern School of Business - staż naukowy

2008 - 2013

Bank BPH S.A. (Grupa GE Capital), członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Inwestycji (2011 – 2013)

2007 - 2010

Przedsiębiorstwo Hotelarskie Kujawy-Zajazd Polski Sp. z o.o. we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

2006 - 2008

Management Accounting Consulting Sp. z o.o., trener

2000

Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A. w Tarnowskich Górach, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

1999 - 2003

Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” S.A. we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej

1999 - 2001

Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Finansów Skarbu Państwa, konsultant

Pani dr Dorota Podedworna-Tarnowska, jako doktor nauk ekonomicznych, posiada rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, dr Dorota Podedworna-Tarnowska spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

PL