Zarząd Dom Development S.A.

Jarosław Szanajca

Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Janusz Zalewski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Małgorzata Kolarska

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Terry Roydon

Członek Zarządu

Mikołaj Konopka

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Dom Development S.A.

Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2008 - obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 

2006 - 2008

Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu

2003 - 2006

Dom Development S.A., Członek Zarządu - Dyrektor Generalny

1998 - 2003

Dom Development S.A., Członek Zarządu - Dyrektor ds. Nieruchomości

1996 - 2002

Indywidualna działalność gospodarcza - doradztwo w zakresie budownictwa mieszkaniowego

1992 - 1997

Przedsiębiorstwo Budowlane GRES Investi sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, a od 1996r. - Dyrektor Generalny

1988 - 1991

Przedsiębiorstwo Handlowe GESTOR sp. z o.o., Specjalista ds. Handlowych, a od 1990 r. - Dyrektor ds. Zaopatrzenia Inwestycji Budowlanych

1987 - 1988

Społeczne Zjednoczenie Przemysłowe Libella, Gł. Specjalista ds. Inwestycji Budowlanych, od 1988 r. - Kierownik sekcji transportu

1985 - 1987

Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego, Specjalista

 

Marek Moczulski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

2014 - obecnie

Prezes Zarządu Bakalland S.A.

2013 – 2014

Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland S.A.

2011 - obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Prosperidad sp. z o.o.

2009 – obecnie

Niezależny Konsultant w zakresie strategii biznesowych, doradztwa inwestycyjnego i usprawniania procesów biznesowych

2003 – 2009

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZPC Mieszko S.A.,

2005 – 2007

Członek Niezależny Rady Nadzorczej BGŻ Bank (Rabobank Group),

2000– 2003

Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Agros Fortuna Sp. z o.o.,

1998 – 2003

Grupa Kapitałowa Agros, Grupa Pernod Ricard, początkowo Dyrektor Finansowy Agros Holding S.A., od 1999 r. Członek Zarządu,

1998 – 2001

Współzałożyciel i Członek Rady Nadzorczej MCI Management,

1998 – 1998

Członek Rady Nadzorczej JTT Computer S.A.,

1998 – 1998

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy JTT Computer S.A.,

1994 – 1998

Kontroler Finansowy, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Shell Gas Polska, Grupa Kapitałowa Shell,

1992 – 1994

Price Waterhouse Sp. z o.o., Asystent, a następnie Starszy Asystent w dziale audytu,

1989 – 1992

Asystent, Doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marek Moczulski spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Markham Dumas - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

1992 – do dziś

Działalność charytatywna, inwestowanie w nieruchomości

1969 - 1992

E D & F Man, Prezes i Dyrektor Zarządzający pionu, Członek Zarządu

 

Krzysztof Grzyliński - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

2001 – obecnie

Prezes Zarządu CEECLAM (Central Eastern Europe Committee for Life Disability and Health Assurance Medicine),

1998 – obecnie

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej,

1998 – obecnie

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający GenRe Warsaw Sp. z o.o., Berkshire Hathaway Company,

1994 – 1997

Menedżer Sprzedaży i Marketingu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "POLISA-ŻYCIE" S.A.,

1989 – 1994

Wiceprezes Zarządu i Zastępca Dyrektora Generalnego Inter – Spes, polsko – fińskiej spółki Joint Venture

1985 – 1988

Asystent w Narodowym Instytucie Kardiologii, specjalizacja w kardioanestezjologii,

1982 – 1985

Lekarz Rezydent w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim, specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Grzyliński spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Michael Cronk - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

1996-2006

Pacol (U.K.), Dyrektor

1971-1994

E D & F Man Ltd., Dyrektor Oddziału (Divisional Director)

 

Włodzimierz Bogucki - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

2014 - obecnie

Twórca i Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego ANGELEO Sp. z o.o.

2011 - obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej memes.pl S.A., grupy kapitałowej oraz oferenta rozwiązań finansowych

2010 - 2011

Przewodniczący Rady Nadzorczej Leonardo Holding, holdingu inwestycyjnego realizującego własne inicjatywy o strategicznym charakterze oraz partnerskie projekty inwestycyjne.

2006 – 2013

Vindigo Capital Partners w Genewie (zarządzanie aktywami inwestycyjnymi i strategiczne doradztwo w zakresie realizacji projektów oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej), Właściciel, Partner Zarządzający

2003-2006

MC Trustco, Partner, Specjalista ds. zarządzania prywatnymi aktywami inwestycyjnymi, Zarządzający funduszem inwestycyjnym, Odpowiedzialny za strategiczny rozwój działalności firmy w Polsce oraz za lokalne projekty inwestycyjne

2000-2003

Citigroup Private Bank (Szwajcaria), Wiceprezes, Dyrektor

1998-2000 

Henry Ansbacher S.A. (firma w grupie finansowej FirstRand Group), Dyrektor ds. Inwestycji, Dyrektor Zarządzający

1994-1998

Standard Trust Limited (firma w grupie Standard Bank), Kierownik zespolu ds. Portfeli Inwestycyjnych, Dyrektor Inwestycyjny

1992-1994 

Standard Bank of South Africa, Kierownik ds. Kontroli Ryzyka i Pożyczek Papierów Wartościowych

1992

Progressive Systems College (RPA), Konsultant inwestycyjny

1991-1992

Old Mutual (RPA), Przedstawiciel

1990-1991

A.N. QuickStitch (RPA), Dyrektor Finansowy

1987-1989

Cebest Plast AB (Szwecja)

1982-1985 

Prywatne gospodarstwo rolne, właściciel

1982-1984

Prywatny zakład rzemieślniczy, właściciel

1979-1982

Fabryka Maszyn Włókienniczych WIFAMA w łodzi, Księgowy, Analityk Finansowy

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Włodzimierz Bogucki spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Mark Spiteri - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:
 

kwiecień 2012 - do dziś

Dom Development S.A., Członek Rady Nadzorczej

styczeń 2005 - do dziś

Dyrektor firmy konsultingowej w Wielkiej Brytanii zorientowanej na rynek nieruchomości i sektor usług finansowych.
Dyrektor innych brytyjskich firm włącznie z firmami zajmującymi się sporami sądowymi

lipiec 2004 - grudzień 2005

Rajadhani  Hotel & Resort Concept, Bali, Indonezja, Konsultant

2000 - lipiec 2004

Pricewaterhouse Coopers, Londyn, Wielka Brytania, Menadżer w dziale Corporate Finance specjalizujący się w strategii fuzji i przejęć

wrzesień 1997 - 2000

Pricewaterhouse Coopers, Londyn, Wielka Brytania, Konsultant ds. zarządzania specjalizujący się w procesach finansowych oraz redukcji kosztów