Raporty bieżące

Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2018-12-18 33 / 2018 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2019 roku ŁK
2018-10-03 32 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2018 roku IP
2018-07-04 31 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 3 lipca 2018 r. przez Dom Development B.V. – wersja w jęz. polskim TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 3 lipca 2018 r. przez Dom Development B.V. – wersja w jęz. angielskim TOO
2018-07-04 30 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2018 roku IP
2018-06-08 29 / 2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-06-07 28 / 2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-06-07 27 / 2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej WZA ŁK
Życiorys – dr Dorota Podedworna - Tarnowska WZA ŁK
2018-06-07 26 / 2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2018-05-17 25 / 2018 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Y EPW
2018-05-17 24 / 2018 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y EPW
2018-05-16 23 / 2018 Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Development Construction Sp. z o.o. IP ZU
2018-05-10 22 / 2018 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Y EPW
2018-04-27 21 / 2018 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-04-27 20 / 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 7 czerwca 2018 r WZA
2018-04-10 19 / 2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ŁK
2018-04-10 18 / 2018 Powołanie Członka Zarządu ŁK
Życiorys – Mikołaj Konopka ŁK
2018-04-10 17 / 2018 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy Inne
2018-04-04 16 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2018 roku IP
2018-04-03 15 / 2018 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w Spółce przez Dom Development B.V. o ponad 1% - wersja w języku polskim ZPA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w Spółce przez Dom Development B.V. o ponad 1% - wersja w języku angielskim ZPA
2018-03-29 14 / 2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – zmiana związana z rejestracją 100.000 akcji serii Y Inne
2018-03-29 13 / 2018 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. ŁK
2018-03-29 12 / 2018 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2018-03-22 11 / 2018 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany sposobu realizacji inwestycji IP
2018-03-21 10 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 20 marca 2018 r. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze TOO
2018-03-07 9 / 2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2018-02-21 8 / 2018 Zawarcie umów znaczących o generalne wykonawstwo IP ZU
2018-01-30 7 / 2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii Y EPW
2018-01-26 6 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 25 stycznia 2018 r. TOO
2018-01-17 5 / 2018 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Y w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2018-01-17 4 / 2018 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2018-01-12 3 / 2018 Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2018-01-03 2 / 2018 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do uczestnika Programu IV Opcji Menedżerskich, Pani Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu IP
2018-01-03 1 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za 2017 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2017-12-29 48 / 2017 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2018 roku ŁK
2017-12-22 47 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 22 grudnia 2017r. TOO
2017-12-06 46 / 2017 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o transakcji, o przyjęciu opcji przez p. Małgorzatę Kolarską w dniu 6 grudnia 2017r. TOO
2017-12-04 45 / 2017 Rezygnacja Członka Zarządu IP
2017-12-01 44 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-12-01 43 / 2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu IV Opcji IP
2017-11-17 42 / 2017 Program Emisji Obligacji IP
2017-10-04 41 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2017 roku IP
2017-09-07 40 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, nabycie udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP
2017-09-04 39 / 2017 Spełnienie warunku warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w sp. z o.o. IP
2017-08-30 38 / 2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ŁK
2017-08-28 37 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Dom Development B.V. w dn. 24 sierpnia 2017r. TOO
2017-07-27 36 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-07-27 35 / 2017 Zawarcie umów dotyczących nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP ZU
2017-07-26 34 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-27 34k / 2017 Korekta raportu nr 34/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. dotyczącego informacji o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskanej w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-26 33 / 2017 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
2017-07-24 32 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 21 lipca 2017r. TOO
2017-07-20 31 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 19 lipca 2017 r. TOO
2017-07-20 30 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 19 lipca 2017r. TOO
2017-07-04 29 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2017 roku IP
2017-06-22 28 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 20 czerwca 2017r. TOO
2017-06-20 27 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Dotychczasowa treść Statutu Domdevelopment S.A. ŁK
Treść zmian Statutu Dom Development S.A. ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
2017-06-08 26 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 6 czerwca 2017r. TOO
2017-06-08 25 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-29 24 / 2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 r. WZA
2017-05-25 23 / 2017 Tekst jednolity Statutu Spółki WZA
Dotychczasowa treść statutu Spółki WZA
Treść zmian statutu Spółki WZA
Statut Dom Development S.A. po zmianach WZA
2017-05-25 22 / 2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Załącznik do Uchwały ZWZA nr 22 WZA
2017-05-25 21 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-05-25 20 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2017-05-17 19 / 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-16 18 / 2017 Uzgodnienie istotnych warunków dotyczących przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-04-19 17 / 2017 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 25.05.2017 WZA
załącznik do projektu uchwały nr 22 WZA
2017-04-19 16 / 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
2017-04-04 15 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego IP
2017-04-04 14 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-04-04 13 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 1Q 2017 IP
2017-03-29 12 / 2017 Zawarcie umów znaczących na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-03-28 11 / 2017 Propozycja Zarządu zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-03-21 10 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-03-08 9 / 2017 Rejestracja w KDPW akcji serii W EPW
2017-03-07 8 / 2017 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W EPW
2017-03-03 7 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-02-28 6 / 2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-01-11 5 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. EPW
2017-01-11 4 / 2017 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2017-01-10 3 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 IP
2017-01-05 2 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – podpisanie listu intencyjnego IP
2017-01-04 1 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 2016 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2016-12-29 43 / 2016 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2017 roku ŁK
2016-12-28 42 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2016-12-12 41 / 2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii W EPW
2016-12-07 40 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Janusza Zalewskiego w dn. 7 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-06 39 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Janusza Stolarczyka w dn. 6 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-06 38 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Jarosława Szanajcę w dn. 6 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-05 37 / 2016 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii W w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2016-12-05 36 / 2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP EPW
2016-12-01 35 / 2016 Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP EPW
2016-11-24 34 / 2016 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez p. Janusza Zalewskiego w dn. 23 i 24 listopada 2016 r. TOO
2016-11-15 33 / 2016 Emisja obligacji IP EPW
2016-11-02 32 / 2016 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2016-10-28 31 / 2016 Niespełnienie warunków umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości– opóźniona informacja poufna IP
2016-10-10 30 / 2016 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji IP EPW
2016-10-04 29 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2016 roku IP
2016-07-28 28 / 2016 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnej w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie IP ZU
2016-07-04 27 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2016 roku IP
2016-06-17 26 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-06-07 25 / 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
2016-06-02 24 / 2016 Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Zarządu ŁK
2016-06-02 23 / 2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ŁK
2016-06-02 22 / 2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
2016-06-02 21 / 2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2016-05-30 20 / 2016 Rejestracja w KDPW akcji serii U i V EPW
2016-05-30 19 / 2016 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii U i serii V EPW
2016-05-17 18 / 2016 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. ŁK
2016-05-17 17 / 2016 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2016-04-21 16 / 2016 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 02.06.2016 r. WZA
2016-04-21 15 / 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku WZA
2016-04-07 14 / 2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii U i V EPW
2016-04-05 13 / 2016 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2016-04-04 12 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2016 roku IP
2016-03-21 11 / 2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2016-03-21 10 / 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – aktualizacja informacji IP
2016-03-21 9 / 2016 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego (...) ŁK
2016-03-21 8 / 2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2016-03-15 7 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-03-10 6 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-03-01 5 / 2016 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2016-02-29 4 / 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2016-01-26 3 / 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
2016-01-26 2 / 2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 26 stycznia 2016 roku WZA
Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
2016-01-08 1 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za 2015 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2015-12-18 35 / 2015 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2016 roku Inne
2015-12-17 34 / 2015 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
Projekty uchwał NWZA 26.01.2016 r. WZA
2015-12-17 33 / 2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie WZA
2015-10-05 32 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2015 r. IP
2015-07-27 31 / 2015 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej ZU
2015-07-20 30 / 2015 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2015-07-06 29 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2015 IP
2015-06-23 28 / 2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
2015-06-23 27 / 2015 Wpisanie do rejestru połączenia Dom Development S.A. z Divina sp. z o.o. Inne
2015-06-12 26 / 2015 Emisja obligacji EPW
2015-06-02 25 / 2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 r. WZA
2015-05-28 24 / 2015 Uchwała ZWZA w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. WZA
2015-05-28 23 / 2015 Tekst jednolity Statutu Spółki WZA
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. WZA
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian WZA
Statut Dom Development S.A. po zmianach WZA
2015-05-28 22 / 2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 roku WZA
Plan połączenia dla Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. WZA
Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 maja 2015 r. WZA
Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. WZA
2015-05-28 21 / 2015 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2015-05-25 20 / 2015 Stanowisko Zarządu Dom Development S.A. odnośnie planowanego połączenia z Divina Sp. z o.o. ŁK
2015-05-22 19 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-05-11 18 / 2015 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o. Inne
2015-04-23 17 / 2015 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 r. WZA
Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku WZA
Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. WZA
Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 28.05.2015 r. WZA
2015-04-23 16 / 2015 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o. oraz Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 roku WZA
2015-04-23 15 / 2015 Uzgodnienie planu połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. Inne
Plan Połączenia Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. Inne
Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku Inne
2015-04-15 14 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-04-14 13 / 2015 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2015-04-07 12 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2015 r. IP
2015-03-25 11 / 2015 Rejestracja w KDPW akcji serii T EPW
2015-03-25 10 / 2015 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T EPW
2015-03-20 9 / 2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2015-03-13 8 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-03-03 7 / 2015 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Inne
2015-02-26 6 / 2015 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2015-01-22 5 / 2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2015-01-21 4 / 2015 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2015 roku Inne
2015-01-14 3 / 2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
2015-01-14 2 / 2015 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2015-01-08 1 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za 2014 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2014-11-26 33 / 2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii T EPW
2014-11-18 32 / 2014 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000 akcji serii T w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2014-11-18 31 / 2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000 akcji serii „T” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2014-10-03 30 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2014 IP
2014-09-23 29 / 2014 Powołanie Członka Zarządu ŁK
Powołanie Członka Zarządu ŁK
2014-09-04 28 / 2014 Rezygnacja Członka Zarządu ŁK
2014-07-04 27 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2014 IP
2014-06-30 26 / 2014 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2014-05-28 25 / 2014 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2014-05-26 24 / 2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 r. WZA
2014-05-22 23 / 2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 roku WZA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 roku WZA
2014-05-22 22 / 2014 Podjęcie przez ZWZA Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2014-04-29 21 / 2014 Rejestracja w KDPW akcji serii S EPW
2014-04-29 20 / 2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S EPW
2014-04-17 19 / 2014 Projekty uchwał wraz z załącznikiem proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 22.05.2014 WZA
2014-04-17 18 / 2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie WZA
2014-04-08 17 / 2014 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2014-04-04 16 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2014 IP
2014-04-03 15 / 2014 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – aktualizacja informacji IP
2014-03-24 14 / 2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2014-07-22 14K / 2014 Korekta raportu nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – korekta omyłki pisarskiej firmy podmiotu ŁK
2014-03-20 13 / 2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
2014-03-20 12 / 2014 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2014-03-06 11 / 2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 Inne
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 Inne
2014-02-28 10 / 2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii S EPW
2014-02-27 9 / 2014 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2014-02-20 8 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-02-17 7 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-02-10 6 / 2014 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2014-01-27 5 / 2014 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2014 roku Inne
2014-01-21 4 / 2014 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 17.075 akcji serii S w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2014-01-21 3 / 2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 17.075 akcji serii S w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2014-01-20 2 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-01-08 1 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za 2013 r. IP