Raporty bieżące

Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2017-12-06 46 / 2017 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o transakcji, o przyjęciu opcji przez Małgorzatę Kolarską w dniu 6 grudnia 2017r. TOO
2017-12-04 45 / 2017 Rezygnacja Członka Zarządu IP
2017-12-01 44 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-12-01 43 / 2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu IV Opcji IP
2017-11-17 42 / 2017 Program Emisji Obligacji IP
2017-10-04 41 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2017 roku IP
2017-09-07 40 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, nabycie udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP
2017-09-04 39 / 2017 Spełnienie warunku warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w sp. z o.o. IP
2017-08-30 38 / 2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ŁK
2017-08-28 37 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Dom Development B.V. w dn. 24 sierpnia 2017r. TOO
2017-07-27 36 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-07-27 35 / 2017 Zawarcie umów dotyczących nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP ZU
2017-07-26 34 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-27 34k / 2017 Korekta raportu nr 34/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. dotyczącego informacji o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskanej w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-26 33 / 2017 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
2017-07-24 32 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 21 lipca 2017r. TOO
2017-07-20 31 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 19 lipca 2017 r. TOO
2017-07-20 30 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 19 lipca 2017r. TOO
2017-07-04 29 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2017 roku IP
2017-06-22 28 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 20 czerwca 2017r. TOO
2017-06-20 27 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Dotychczasowa treść Statutu Domdevelopment S.A. ŁK
Treść zmian Statutu Dom Development S.A. ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
2017-06-08 26 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 6 czerwca 2017r. TOO
2017-06-08 25 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-29 24 / 2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 r. WZA
2017-05-25 23 / 2017 Tekst jednolity Statutu Spółki WZA
Dotychczasowa treść statutu Spółki WZA
Treść zmian statutu Spółki WZA
Statut Dom Development S.A. po zmianach WZA
2017-05-25 22 / 2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Załącznik do Uchwały ZWZA nr 22 WZA
2017-05-25 21 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-05-25 20 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2017-05-17 19 / 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-16 18 / 2017 Uzgodnienie istotnych warunków dotyczących przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-04-19 17 / 2017 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 25.05.2017 WZA
załącznik do projektu uchwały nr 22 WZA
2017-04-19 16 / 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
2017-04-04 15 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego IP
2017-04-04 14 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-04-04 13 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 1Q 2017 IP
2017-03-29 12 / 2017 Zawarcie umów znaczących na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-03-28 11 / 2017 Propozycja Zarządu zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-03-21 10 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-03-08 9 / 2017 Rejestracja w KDPW akcji serii W EPW
2017-03-07 8 / 2017 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W EPW
2017-03-03 7 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-02-28 6 / 2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-01-11 5 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. EPW
2017-01-11 4 / 2017 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2017-01-10 3 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 IP
2017-01-05 2 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – podpisanie listu intencyjnego IP
2017-01-04 1 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 2016 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2016-12-29 43 / 2016 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2017 roku ŁK
2016-12-28 42 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2016-12-12 41 / 2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii W EPW
2016-12-07 40 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Janusza Zalewskiego w dn. 7 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-06 39 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Janusza Stolarczyka w dn. 6 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-06 38 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Jarosława Szanajcę w dn. 6 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-05 37 / 2016 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii W w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2016-12-05 36 / 2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP EPW
2016-12-01 35 / 2016 Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP EPW
2016-11-24 34 / 2016 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez p. Janusza Zalewskiego w dn. 23 i 24 listopada 2016 r. TOO
2016-11-15 33 / 2016 Emisja obligacji IP EPW
2016-11-02 32 / 2016 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2016-10-28 31 / 2016 Niespełnienie warunków umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości– opóźniona informacja poufna IP
2016-10-10 30 / 2016 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji IP EPW
2016-10-04 29 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2016 roku IP
2016-07-28 28 / 2016 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnej w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie IP ZU
2016-07-04 27 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2016 roku IP
2016-06-17 26 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-06-07 25 / 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
2016-06-02 24 / 2016 Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Zarządu ŁK
2016-06-02 23 / 2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ŁK
2016-06-02 22 / 2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
2016-06-02 21 / 2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2016-05-30 20 / 2016 Rejestracja w KDPW akcji serii U i V EPW
2016-05-30 19 / 2016 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii U i serii V EPW
2016-05-17 18 / 2016 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. ŁK
2016-05-17 17 / 2016 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2016-04-21 16 / 2016 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 02.06.2016 r. WZA
2016-04-21 15 / 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku WZA
2016-04-07 14 / 2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii U i V EPW
2016-04-05 13 / 2016 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2016-04-04 12 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2016 roku IP
2016-03-21 11 / 2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2016-03-21 10 / 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – aktualizacja informacji IP
2016-03-21 9 / 2016 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego (...) ŁK
2016-03-21 8 / 2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2016-03-15 7 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-03-10 6 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-03-01 5 / 2016 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2016-02-29 4 / 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2016-01-26 3 / 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
2016-01-26 2 / 2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 26 stycznia 2016 roku WZA
Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
2016-01-08 1 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za 2015 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2015-12-18 35 / 2015 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2016 roku Inne
2015-12-17 34 / 2015 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
Projekty uchwał NWZA 26.01.2016 r. WZA
2015-12-17 33 / 2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie WZA
2015-10-05 32 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2015 r. IP
2015-07-27 31 / 2015 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej ZU
2015-07-20 30 / 2015 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2015-07-06 29 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2015 IP
2015-06-23 28 / 2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
2015-06-23 27 / 2015 Wpisanie do rejestru połączenia Dom Development S.A. z Divina sp. z o.o. Inne
2015-06-12 26 / 2015 Emisja obligacji EPW
2015-06-02 25 / 2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 r. WZA
2015-05-28 24 / 2015 Uchwała ZWZA w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. WZA
2015-05-28 23 / 2015 Tekst jednolity Statutu Spółki WZA
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. WZA
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian WZA
Statut Dom Development S.A. po zmianach WZA
2015-05-28 22 / 2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 maja 2015 r. WZA
Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. WZA
Plan połączenia dla Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. WZA
Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku WZA
2015-05-28 21 / 2015 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2015-05-25 20 / 2015 Stanowisko Zarządu Dom Development S.A. odnośnie planowanego połączenia z Divina Sp. z o.o. ŁK
2015-05-22 19 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-05-11 18 / 2015 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o. Inne
2015-04-23 17 / 2015 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 28.05.2015 r. WZA
Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. WZA
Plan połączenia dla Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. WZA
Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku WZA
2015-04-23 16 / 2015 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o. oraz Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 roku WZA
2015-04-23 15 / 2015 Uzgodnienie planu połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. Inne
Plan Połączenia Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. Inne
Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku Inne
2015-04-15 14 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-04-14 13 / 2015 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2015-04-07 12 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2015 r. IP
2015-03-25 11 / 2015 Rejestracja w KDPW akcji serii T EPW
2015-03-25 10 / 2015 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T EPW
2015-03-20 9 / 2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2015-03-13 8 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-03-03 7 / 2015 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Inne
2015-02-26 6 / 2015 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2015-01-22 5 / 2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2015-01-21 4 / 2015 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2015 roku Inne
2015-01-14 3 / 2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. EPW
2015-01-14 2 / 2015 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2015-01-08 1 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za 2014 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2014-11-26 33 / 2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii T EPW
2014-11-18 32 / 2014 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000 akcji serii T w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2014-11-18 31 / 2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000 akcji serii „T” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2014-10-03 30 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2014 IP
2014-09-23 29 / 2014 Powołanie Członka Zarządu ŁK
Życiorys – Małgorzata Kolarska ŁK
2014-09-04 28 / 2014 Rezygnacja Członka Zarządu ŁK
2014-07-04 27 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2014 IP
2014-06-30 26 / 2014 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2014-05-28 25 / 2014 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2014-05-26 24 / 2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 r. WZA
2014-05-22 23 / 2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 roku WZA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 roku WZA
2014-05-22 22 / 2014 Podjęcie przez ZWZA Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2014-04-29 21 / 2014 Rejestracja w KDPW akcji serii S EPW
2014-04-29 20 / 2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S EPW
2014-04-17 19 / 2014 Projekty uchwał wraz z załącznikiem proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 r. WZA
Projekty uchwał wraz z załącznikiem proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 r. WZA
2014-04-17 18 / 2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie WZA
2014-04-08 17 / 2014 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2014-04-04 16 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2014 IP
2014-04-03 15 / 2014 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – aktualizacja informacji IP
2014-03-24 14 / 2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2014-07-22 14K / 2014 Korekta raportu nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – korekta omyłki pisarskiej firmy podmiotu ŁK
2014-03-20 13 / 2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
2014-03-20 12 / 2014 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2014-03-06 11 / 2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 Inne
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 Inne
2014-02-28 10 / 2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii S EPW
2014-02-27 9 / 2014 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2014-02-20 8 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-02-17 7 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-02-10 6 / 2014 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2014-01-27 5 / 2014 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2014 roku Inne
2014-01-21 4 / 2014 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 17.075 akcji serii S w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2014-01-21 3 / 2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 17.075 akcji serii S w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2014-01-20 2 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-01-08 1 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za 2013 r. IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2013-12-20 46 / 2013 Rejestracja w KDPW akcji serii P i serii R EPW
2013-12-19 45 / 2013 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P i serii R EPW
2013-12-16 44 / 2013 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2013-11-05 43 / 2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2013-11-05 42 / 2013 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1% ogólnej liczby głosów ZPA
2013-10-31 41 / 2013 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
2013-10-31 40 / 2013 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2013-10-03 39 / 2013 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2013 r. IP
2013-10-01 38 / 2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku Inne
2013-09-09 37 / 2013 Zakończenie subskrypcji akcji serii P oraz serii R EPW
2013-08-23 36 / 2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2013-07-31 35 / 2013 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 925 akcji serii P oraz 11.000 akcji serii R w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2013-07-31 34 / 2013 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 925 akcji serii P oraz 11.000 akcji serii R w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2013-07-02 33 / 2013 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2013 r. IP
2013-06-26 32 / 2013 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2013-05-29 31 / 2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2013 r. WZA
2013-05-27 30 / 2013 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 roku Inne
2013-05-22 29 / 2013 Powołanie Członków Zarządu Spółki Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Zarządu ŁK
2013-05-22 28 / 2013 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ŁK
2013-05-22 27 / 2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2013 roku WZA
Uchwały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2013 r. WZA
2013-05-22 26 / 2013 Podjęcie przez ZWZA Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2013-05-17 25 / 2013 Rejestracja obligacji w KDPW EPW
2013-05-15 24 / 2013 Rejestracja w KDPW akcji serii O EPW
2013-05-15 23 / 2013 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O EPW
2013-05-13 22 / 2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2013-05-09 21 / 2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2013-04-19 20 / 2013 Projekty uchwał wraz z załącznikiem proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2013 r. WZA
Projekty uchwał wraz z załącznikiem proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2013 r. WZA
2013-04-19 19 / 2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie WZA
2013-04-09 18 / 2013 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2013-04-09 17 / 2013 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Polityki Dywidendowej IP
2013-04-04 16 / 2013 Wstępna informacja o wynikach za I kw. 2013 r. IP
2013-04-03 15 / 2013 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2013-04-03 14 / 2013 Przyjęcie przez Zarząd Dom Development S.A. Polityki Dywidendowej IP
Przyjęcie przez Zarząd Dom Development S.A. Polityki Dywidendowej IP
2013-03-22 13 / 2013 Ustanowienie hipoteki Inne
2013-03-22 12 / 2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2013-03-05 11 / 2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 Inne
Wykaz Informacji przekazanych przez Dom Development S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku Inne
2013-03-05 10 / 2013 Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Treść statutu po zmianach EPW
Dotychczasowa treść statutu EPW
2013-03-05 9 / 2013 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2013-02-28 8 / 2013 Zakończenie subskrypcji akcji serii O EPW
2013-02-20 7 / 2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2013-02-19 6 / 2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2013-01-30 5 / 2013 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2013 roku Inne
2013-01-23 4 / 2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2013-01-21 3 / 2013 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 26.000 akcji serii O w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2013-01-21 2 / 2013 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 26.000 akcji serii O w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2013-01-08 1 / 2013 Wstępna informacja o wynikach za 2012 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2012-12-31 49 / 2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2012-12-12 48 / 2012 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2012-12-11 47 / 2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2012-11-27 46 / 2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2012-11-08 45 / 2012 Rejestracja w KDPW akcji serii M i serii N EPW
2012-11-07 44 / 2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M i serii N EPW
2012-10-03 43 / 2012 Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz serii N w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Treść statutu po zmianach EPW
Dotychczasowa treść statutu EPW
2012-10-03 42 / 2012 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2012-09-27 41 / 2012 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012 roku Inne
2012-09-21 40 / 2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii M oraz serii N EPW
2012-09-14 39 / 2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2012-09-12 38 / 2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2012-08-20 37 / 2012 Ustanowienie hipoteki Inne
2012-08-09 36 / 2012 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz serii N w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2012-08-09 35 / 2012 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz serii N w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2012-07-12 34 / 2012 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2012-06-22 33 / 2012 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostki zależnej od emitenta Inne
2012-06-05 32 / 2012 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Dotychczasowy statut ŁK
Dotychczasowa treść oraz dokonana zmiana statutu ŁK
Tekst jednolity statutu po zmianie ŁK
2012-05-29 31 / 2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 23 maja 2012 r. WZA
2012-05-23 30 / 2012 Tekstu jednolity Statutu Spółki WZA
Tekst jednolity WZA
Dotychczasowa treść oraz dokonane zmiany statutu WZA
Dotychczasowy statut WZA
2012-05-23 29 / 2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 23 maja 2012 roku WZA
Uchwały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 maja 2012 r. WZA
Załącznik do uchwały nr 23 ZWZA 23.05.2012 r WZA
2012-05-23 28 / 2012 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2012-05-08 27 / 2012 Rejestracja obligacji w KDPW EPW
2012-05-04 26 / 2012 Rejestracja w KDPW akcji serii Ł EPW
2012-04-27 25 / 2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii Ł EPW
2012-04-18 24 / 2012 Projekty uchwał wraz z załącznikiem proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 23 maja 2012 r. WZA
Załącznik do projektu uchwały nr 23 ZWZA 23.05.2012 WZA
Projekty uchwał ZWZA 23.05.2012 WZA
2012-04-18 23 / 2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie WZA
2012-04-17 22 / 2012 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2012-04-11 21 / 2012 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2012-04-05 20 / 2012 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2012-04-03 19 / 2012 Wykup obligacji EPW
2012-03-29 18 / 2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2012-03-29 17 / 2012 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Programu II Opcji Menadżerskich dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. oraz Programu III Opcji Menadżerskich dla Kadry Wyższej dotyczących 360.000 Akcji Dom Development S.A. IP
2012-03-22 16 / 2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta ŁK
Życiorys Członka Rady Nadzorczej - Mark Spiteri ŁK
2012-03-21 15 / 2012 Zawarcie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo ZU
2012-03-20 14 / 2012 Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Treść statutu po zmianach EPW
Dotychczasowa treść statutu EPW
2012-03-20 13 / 2012 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2012-03-08 12 / 2012 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2012 Inne
2012-03-07 11 / 2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 Inne
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 Inne
2012-03-02 10 / 2012 Decyzja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy Inne
2012-03-01 9 / 2012 Zakończenie subskrypcji akcji serii Ł EPW
2012-02-27 8 / 2012 Wykup obligacji EPW
2012-02-24 7 / 2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2012-02-17 6 / 2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2012-02-14 5 / 2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2012-02-02 4 / 2012 Emisja obligacji EPW
2012-01-20 3 / 2012 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2012-01-20 2 / 2012 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2012-01-02 1 / 2012 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2012 roku Inne