Raporty bieżące

Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2024-06-19 17 / 2024 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 19 czerwca 2024 r. WZA
2024-06-19 16 / 2024 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2024-05-28 15 / 2024 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umowy o rejestrację akcji serii AJ i AK EPW
2024-05-15 14 / 2024 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 19 czerwca 2024 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał WZA
Projekty uchwał ZWZ 19.06.2024 WZA
Uzasadnienia projektów uchwał ZWZ 19.06.2024 WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach WZA
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w 2023 r. WZA
Opinia Rady Nadzorczej o projektach uchwał ZWZ 19.06.2024 WZA
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA
2024-05-15 13 / 2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 19 czerwca 2024 r. WZA
2024-05-14 12 / 2024 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2024-04-03 11 / 2024 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w I kwartale 2024 roku IP
2024-03-19 10 / 2024 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2024-02-14 9 / 2024 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AJ oraz 50.000 akcji serii AK w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
2024-02-14 8 / 2024 Zakończenie subskrypcji akcji serii AJ i serii AK EPW
2024-02-08 7 / 2024 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Leszka Stankiewicza w dn. 6 lutego 2024 r. EPW
2024-01-31 6 / 2024 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Mikołaja Konopkę w dn. 30 stycznia 2024 r. EPW
2024-01-24 5 / 2024 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AJ oraz 50.000 akcji serii AK w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Uchwała nr 03/01/24 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AJ oraz serii AK w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychc EPW
2024-01-23 4 / 2024 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 17 stycznia i 18 stycznia 2024 roku, przez Pana Mikołaja Konopkę EPW
2024-01-19 3 / 2024 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich IP
2024-01-05 2 / 2024 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w 2023 roku IP
2024-01-03 1 / 2024 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2024 roku Inne
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2023-11-06 51 / 2023 Decyzja Zarządu Dom Development S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok IP
2023-10-17 50 / 2023 Decyzja Zarządu Dom Development S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. IP
2023-10-03 49 / 2023 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2023 roku IP
2023-09-28 48 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Korekta powiadomienia o transakcjach dokonanych w dniu 14 września, 15 września i 18 września 2023 roku przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-09-28 47 / 2023 Emisja obligacji EPW
2023-09-21 46 / 2023 Przedterminowy wykup obligacji w celu umorzenia EPW
2023-09-20 45 / 2023 Powołanie Członka Zarządu Dom Development S.A. ŁK
Życiorys Członka Zarządu ŁK
2023-09-20 44 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 14 września, 15 września i 18 września 2023 roku przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-09-15 43 / 2023 Rezygnacja Wiceprezes Zarządu ŁK
2023-09-14 42 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 12 i 13 września 2023 roku przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-09-06 41 / 2023 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 4 września 2023 roku przez Pana Mikołaja Konopkę EPW
2023-07-31 40 / 2023 Rejestracja zmiany Statutu Spółki ŁK
Tekst jednolity Statutu Spółki ŁK
2023-07-04 39 / 2023 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w II kwartale 2023 roku IP
2023-06-22 38 / 2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 15 czerwca 2023 r. EPW
2023-06-20 37 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 14 czerwca 2023 roku, przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 15 czerwca i 16 czerwca 2023 roku, przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-06-15 36 / 2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 15 czerwca 2023 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 15 czerwca 2023 r. WZA
2023-06-15 35 / 2023 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej WZA
2023-06-15 34 / 2023 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2023-06-13 33 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 7 czerwca, 9 czerwca i 12 czerwca 2023 roku, przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-06-12 32 / 2023 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AG, AH i AI EPW
2023-06-09 31 / 2023 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AG, AH i AI EPW
2023-06-07 30 / 2023 Rezygnacja oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. EPW
Życiorys Członka Rady Nadzorczej EPW
2023-06-07 29 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 2 czerwca, 5 czerwca i 6 czerwca 2023 roku, przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-06-01 28 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 26 maja i 29 maja 2023 roku, przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-05-25 27 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 19 maja, 22 maja i 23 maja 2023 roku, przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-05-25 26 / 2023 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AH oraz serii AI EPW
2023-05-18 25 / 2023 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów ZPA
2023-05-17 24 / 2023 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla WZA
Projekty uchwał ZWZ 15.06.2023 WZA
Uzasadnienia projektów uchwał ZWZ 15.06.2023 WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach WZA
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności WZA
Opinia Rady Nadzorczej o projektach uchwał ZWZ 15.06.2023 WZA
Uzasadnienia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej oraz oświadczenia o niezależności WZA
2023-05-17 23 / 2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 15 czerwca 2023 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 15 czerwca 2023 r. WZA
2023-05-16 22 / 2023 Zawiadomienie otrzymane od PTE Allianz Polska S.A. o udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej ZPA
Zawiadomienie z dnia 15 maja 2023 r. przekazane przez PTE Allianz Polska S.A. ZPA
2023-05-16 21 / 2023 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AH oraz 50.000 akcji serii AI w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
2023-05-12 20 / 2023 Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. ŁK
2023-04-17 19 / 2023 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2023-04-14 18 / 2023 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AG EPW
2023-04-14 17 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 11 i 12 kwietnia 2023 roku przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-04-06 16 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 3 kwietnia 2023 roku przez Pana Mikołaja Konopkę EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 3 kwietnia, 4 kwietnia i 5 kwietnia 2023 roku przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
2023-04-04 15 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 30 marca 2023 roku przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 30 i 31 marca 2023 roku przez Panią Małgorzatę Kolarską EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 30 i 31 marca 2023 roku przez Pana Mikołaja Konopkę EPW
2023-04-04 14 / 2023 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w I kwartale 2023 roku IP
2023-03-28 13 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 23 marca 2023 r. przez Groupe Belleforêt S.à r.l. – wersja w języku angielskim EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 23 marca 2023 r. przez Groupe Belleforêt S.à r.l.– tłumaczenie na język polski EPW
2023-03-24 12 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 22 marca 2023 r. przez Groupe Belleforêt S.à r.l. – wersja w języku angielskim EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 22 marca 2023 r. przez Groupe Belleforêt S.à r.l.– tłumaczenie na język polski EPW
2023-03-23 11 / 2023 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 16, 17 marca 2023 r. przez Groupe Belleforêt S.à r.l. – wersja w jęz. angielskim EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 16, 17 marca 2023 r. przez Groupe Belleforêt S.à r.l.– tłumaczenie na język polski EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 20, 21 marca 2023 r. przez Groupe Belleforêt S.à r.l. – wersja w jęz. angielskim EPW
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 20, 21 marca 2023 r. przez Groupe Belleforêt S.à r.l.– tłumaczenie na język polski EPW
2023-03-16 10 / 2023 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2023-02-15 9 / 2023 Zakończenie subskrypcji akcji serii AH i serii AI EPW
2023-02-08 8 / 2023 Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Leszka Stankiewicza w dn. 8 lutego 2023 r. EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Mikołaja Konopkę w dn. 8 lutego 2023 r. EPW
2023-02-07 7 / 2023 Program Emisji Obligacji ZU
2023-02-06 6 / 2023 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AH oraz 50.000 akcji serii AI w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Uchwała nr 03/02/23 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AH oraz serii AI w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczas EPW
2023-02-01 5 / 2023 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich IP
2023-01-27 4 / 2023 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AG w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
2023-01-10 3 / 2023 Zawiadomienie otrzymane od PTE Allianz Polska S.A. o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku połączenia ZPA
Zawiadomienie z dnia 5 stycznia 2023 r. przekazane przez PTE Allianz Polska S.A. ZPA
2023-01-04 2 / 2023 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w 2022 roku IP
2023-01-02 1 / 2023 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2023 roku Inne
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2022-12-30 49 / 2022 Zakończenie subskrypcji akcji serii AG EPW
2022-12-28 48 / 2022 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Leszka Stankiewicza w dn. 28 grudnia 2022 r. EPW
2022-12-19 47 / 2022 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 50.000 akcji serii AG w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Uchwała nr 07/12/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AG w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjon EPW
2022-12-08 46 / 2022 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu VII Opcji Menedżerskich IP
2022-12-02 45 / 2022 Zawarcie umowy generalnego wykonawstwa na rzecz inwestora instytucjonalnego IP
2022-12-02 44 / 2022 Sprzedaż nieruchomości na rzecz inwestora instytucjonalnego IP
2022-10-17 43 / 2022 Zamiar zbycia nieruchomości na rzecz niepowiązanego inwestora instytucjonalnego IP
2022-10-07 42 / 2022 Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Leszka Stankiewicza TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Mikołaja Konopkę TOO
2022-10-06 41 / 2022 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez Pana Leszka Stankiewicza TOO
2022-10-04 40 / 2022 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku IP
2022-10-04 39 / 2022 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu VII Opcji EPW IP
2022-09-15 38 / 2022 Rejestracja zmiany Statutu Spółki ŁK
Tekst jednolity Statutu Spółki ŁK
2022-08-31 37 / 2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 sierpnia 2022 r. WZA
2022-08-30 36 / 2022 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 sierpnia 2022 roku WZA
Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 30 sierpnia 2022 r. WZA
2022-08-30 35 / 2022 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich IP WZA
2022-07-26 34 / 2022 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia WZA
Projekty uchwał NWZ 30.08.2022 WZA
Załącznik do projektu uchwały NWZ nr 5, opinia Zarządu WZA
Załącznik do projektu uchwały NWZ nr 7, Polityka różnorodności WZA
Uzasadnienia projektów uchwał NWZ 30.08.2022 WZA
Opinia Rady Nadzorczej o projektach uchwał NWZ 30.08.2022 WZA
2022-07-26 33 / 2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 30 sierpnia 2022 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ w dniu 30 sierpnia 2022 r. WZA
2022-07-26 32 / 2022 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich IP
2022-07-25 31 / 2022 Rejestracja zmiany Statutu Spółki ŁK
Tekst jednolity Statutu Spółki ŁK
2022-07-25 30 / 2022 Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich IP
2022-07-04 29 / 2022 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w II kwartale 2022 roku IP
2022-07-01 28 / 2022 Wygaśnięcie przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży 100% udziałów w RSKK Sp. z o.o. IP
2022-06-30 27 / 2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. WZA
2022-06-30 26 / 2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 r. WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 28 WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 31 WZA
2022-06-30 25 / 2022 Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A. WZA
Życiorysy Członków Zarządu WZA
2022-06-30 24 / 2022 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej WZA
2022-06-30 23 / 2022 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2022-06-28 22 / 2022 Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. IP
Strategia ESG DOM 2030 – strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. IP
2022-06-09 21 / 2022 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AE i AF EPW
2022-06-08 20 / 2022 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AE i AF EPW
2022-06-03 19 / 2022 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AE oraz serii AF EPW
2022-05-30 18 / 2022 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla WZA
Projekty uchwał ZWZ 30.06.2022 WZA
Załącznik do projektu uchwały ZWZ nr 28, opinia Zarządu WZA
Załącznik do projektu uchwały ZWZ nr 31, Polityka Wynagrodzeń WZA
Uzasadnienia projektów uchwał ZWZ 30.06.2022 WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach WZA
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności WZA
Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności 01-06-2021 WZA
Sprawozdanie Komitetu Audytu Dom Development S.A. z działalności 07-12-2021 WZA
Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A. z działalności WZA
Opinia Rady Nadzorczej o projektach uchwał ZWZ 30.06.2022 WZA
Uzasadnienia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej oraz oświadczenia o niezależności WZA
2022-05-30 17 / 2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r. WZA
2022-05-27 16 / 2022 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2022-05-23 15 / 2022 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2022-05-16 14 / 2022 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Dom Development S.A. TOO
2022-04-04 13 / 2022 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w I kwartale 2022 roku IP
2022-03-30 12 / 2022 Nabycie akcji Sento S.A. IP
2022-03-18 11 / 2022 Przekazanie korekty raportu rocznego Dom Development S.A. za rok 2021 Inne
2022-03-08 10 / 2022 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Dom Development S.A. ZPA
Notyfikacja Groupe Belleforet s.à r.l. z dnia 8 marca 2022 roku ZPA
2022-03-02 9 / 2022 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AE oraz 50.000 akcji serii AF w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
2022-02-28 8 / 2022 Nabycie spółek z Grupy BUMA IP
2022-02-04 7 / 2022 Zakończenie subskrypcji akcji serii AE i serii AF EPW
2022-02-01 6 / 2022 Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 1 lutego 2022 r. EPW
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Mikołaja Konopkę w dn. 1 lutego 2022 r. EPW
2022-01-27 5 / 2022 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AE oraz 50.000 akcji serii AF w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Uchwała nr 04/01/22 Zarządu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AE oraz serii AF w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychc EPW
2022-01-17 4 / 2022 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich IP
2022-01-13 3 / 2022 Aktualizacja informacji dotyczącej nabycia spółek z Grupy BUMA IP
2022-01-11 2 / 2022 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2022 roku Inne
2022-01-04 1 / 2022 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w 2021 roku IP
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2021-12-07 32 / 2021 Aktualizacja informacji dot. ewentualnego nabycia spółek z Grupy BUMA IP
2021-11-30 31 / 2021 Wygaśnięcie opcji przyznanych w ramach Programu VI Opcji IP
2021-11-10 30 / 2021 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2021 roku Inne
2021-10-05 29 / 2021 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2021 roku IP
2021-09-17 28 / 2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 15 i 16 września 2021 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2021-09-16 27 / 2021 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 13 i 14 września 2021 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2021-09-07 26 / 2021 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – podpisanie listu intencyjnego IP
2021-07-02 25 / 2021 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w II kwartale 2021 roku IP
2021-07-01 24 / 2021 Nabycie większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie IP
2021-05-27 23 / 2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 r. WZA
2021-05-27 22 / 2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 27 maja 2021 r. WZA
2021-05-27 21 / 2021 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2021-05-12 20 / 2021 Emisja obligacji EPW
2021-05-11 19 / 2021 Przedterminowy wykup obligacji w celu umorzenia EPW
2021-04-26 18 / 2021 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 27.05.2021 WZA
2021-05-10 18K / 2021 Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za lata 2019-2020 WZA
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach WZA
2021-04-26 17 / 2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 27 maja 2021 r. WZA
2021-04-21 16 / 2021 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AC i AD EPW
2021-04-21 15 / 2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AC i AD EPW
2021-04-08 14 / 2021 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2021-04-07 13 / 2021 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AC oraz serii AD EPW
2021-04-06 12 / 2021 Wstępna informacja o wynikach za I kw. 2021 roku IP
2021-03-12 11 / 2021 Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie IP
2021-03-12 10 / 2021 Rezygnacja oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. ŁK
Załącznik - życiorys Pana Janusza Zalewskiego ŁK
2021-03-12 9 / 2021 Powołanie Członka Zarządu Dom Development S.A. ŁK
Załącznik - życiorys Pana Leszka Stankiewicza ŁK
2021-03-12 8 / 2021 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2021-03-03 7 / 2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD EPW
2021-02-01 6 / 2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii AC i serii AD EPW
2021-01-25 5 / 2021 Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 22 stycznia 2021 r. TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Mikołaja Konopkę w dn. 22 stycznia 2021 r. TOO
2021-01-21 4 / 2021 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Uchwała nr 02/01/21 Zarządu „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AC oraz serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotyc EPW
2021-01-15 3 / 2021 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich IP
2021-01-05 2 / 2021 Wstępna informacja o wynikach za 2020 rok IP
2021-01-04 1 / 2021 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2021 roku Inne
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2020-12-02 42 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 1 grudnia 2020 roku przez Mikołaja Konopkę TOO
2020-12-01 41 / 2020 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu VI Opcji IP
2020-11-25 40 / 2020 Piąte wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-11-18 39 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 17 listopada 2020 roku przez Mikołaja Konopkę TOO
2020-11-04 38 / 2020 Czwarte wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-10-15 37K / 2020 Korekta tytułu raportu bieżącego nr 37/2020 ŁK
2020-10-14 37 / 2020 Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-10-02 36 / 2020 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2020 roku IP
2020-09-23 35 / 2020 Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-09-02 34 / 2020 Pierwsze wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-09-02 33 / 2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku Inne
2020-08-31 32 / 2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
2020-09-01 31K / 2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku – korekta raportu WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 22 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. WZA
2020-08-31 31 / 2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 22 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. WZA
2020-08-31 30 / 2020 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich IP WZA
2020-08-31 29 / 2020 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP WZA
2020-08-25 28 / 2020 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu IP
2020-08-05 27 / 2020 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 31.08.2020 r. WZA
Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 22 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. WZA
2020-08-05 26 / 2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
2020-08-04 25 / 2020 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich IP
2020-08-04 24 / 2020 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2020-08-04 23 / 2020 Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich IP
2020-08-04 22 / 2020 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2020-07-02 21 / 2020 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2020 roku IP
2020-05-27 20 / 2020 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AA i AB EPW
2020-05-26 19 / 2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA i AB EPW
2020-05-18 18 / 2020 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AA oraz serii AB EPW
2020-05-15 17 / 2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 15 maja 2020 roku przez Janusza Zalewskiego TOO
2020-05-05 16 / 2020 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB EPW
2020-04-06 15 / 2020 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2020 roku oraz wpływ COVID-19 na działalność Spółki i Grupy IP
2020-04-06 14 / 2020 Zawieszenie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy IP
2020-03-10 13 / 2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 6 marca 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-03-06 12 / 2020 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2020-02-11 11 / 2020 Zakończenie subskrypcji akcji serii AA i serii AB EPW
2020-02-03 10 / 2020 Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 3 lutego 2020 r. TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Mikołaja Konopkę w dn. 3 lutego 2020 r. TOO
2020-01-23 9 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 20 i 21 stycznia 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-01-21 8 / 2020 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Uchwała nr 03/01/20 Zarządu „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AA oraz serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotyc EPW
2020-01-20 7 / 2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 17 stycznia 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-01-17 6 / 2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 16 stycznia 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-01-16 5 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 13, 14 i 15 stycznia 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-01-16 4 / 2020 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego oraz Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu IP
2020-01-13 3 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 10 stycznia 2020 r TOO
2020-01-10 2 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 8 i 9 stycznia 2020 r TOO
2020-01-08 1 / 2020 Wstępna informacja o wynikach za 2019 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2019-12-23 33 / 2019 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 23 grudnia 2019 r. TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Mikołaja Konopkę w dniu 23 grudnia 2019 r. TOO
2019-12-20 32 / 2019 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2020 roku ŁK
2019-12-09 31 / 2019 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - powiadomienie o transakcji TOO
2019-11-29 30 / 2019 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu V Opcji IP
2019-11-06 29 / 2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Małgorzatę Kolarską w dniu 5 listopada 2019 r. TOO
2019-10-03 28 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2019 roku IP
2019-07-03 27 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2019 roku IP
2019-06-27 26 / 2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki ŁK
Jednolity tekst Statutu Dom Development S.A. ŁK
2019-06-05 25 / 2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 r. WZA
2019-05-30 24 / 2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 27 WZA
2019-05-30 23 / 2019 Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Zarządu ŁK
2019-05-30 22 / 2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA ŁK
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej WZA ŁK
2019-05-30 21 / 2019 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich IP
2019-05-30 20 / 2019 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2019-05-21 19 / 2019 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta TOO
Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR TOO
2019-05-21 18 / 2019 Nabycie znacznego pakietu akcji ZPA
Zawiadomienie o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki - wersja w języku angielskim ZPA
2019-05-08 17 / 2019 Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Construction Sp. z o.o. IP ZU
2019-05-08 16 / 2019 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Z EPW
2019-05-07 15 / 2019 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Z EPW
2019-04-25 14 / 2019 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Z EPW
2019-04-18 13 / 2019 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 30.05.2019 r. WZA
Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 27 WZA
Uzasadnienia kandydatur na członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA
2019-04-18 12 / 2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 30 maja 2019 r. WZA
2019-04-09 11 / 2019 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego IP
2019-04-09 10 / 2019 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2019-04-08 9 / 2019 Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich IP
2019-04-04 8 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2019 roku IP
2019-03-18 7 / 2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Z w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
2019-03-07 6 / 2019 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2019-02-04 5 / 2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii Z EPW
2019-02-01 4 / 2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 1 lutego 2019 r. TOO
2019-01-24 3 / 2019 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Z” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Załącznik do Raportu bieżącego nr 3/2019– pełna treść uchwały EPW
2019-01-14 2 / 2019 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego IP
2019-01-07 1 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za 2018 r. IP
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2018-12-18 33 / 2018 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2019 roku ŁK
2018-10-03 32 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2018 roku IP
2018-07-04 31 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 3 lipca 2018 r. przez Dom Development B.V. – wersja w jęz. polskim TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 3 lipca 2018 r. przez Dom Development B.V. – wersja w jęz. angielskim TOO
2018-07-04 30 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2018 roku IP
2018-06-08 29 / 2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-06-07 28 / 2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-06-07 27 / 2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej WZA ŁK
Życiorys – dr Dorota Podedworna - Tarnowska WZA ŁK
2018-06-07 26 / 2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2018-05-17 25 / 2018 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Y EPW
2018-05-17 24 / 2018 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y EPW
2018-05-16 23 / 2018 Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Development Construction Sp. z o.o. IP ZU
2018-05-10 22 / 2018 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Y EPW
2018-04-27 21 / 2018 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-04-27 20 / 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 7 czerwca 2018 r WZA
2018-04-10 19 / 2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ŁK
2018-04-10 18 / 2018 Powołanie Członka Zarządu ŁK
Życiorys – Mikołaj Konopka ŁK
2018-04-10 17 / 2018 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy Inne
2018-04-04 16 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2018 roku IP
2018-04-03 15 / 2018 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w Spółce przez Dom Development B.V. o ponad 1% - wersja w języku polskim ZPA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w Spółce przez Dom Development B.V. o ponad 1% - wersja w języku angielskim ZPA
2018-03-29 14 / 2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – zmiana związana z rejestracją 100.000 akcji serii Y Inne
2018-03-29 13 / 2018 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. ŁK
2018-03-29 12 / 2018 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2018-03-22 11 / 2018 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany sposobu realizacji inwestycji IP
2018-03-21 10 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 20 marca 2018 r. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze TOO
2018-03-07 9 / 2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2018-02-21 8 / 2018 Zawarcie umów znaczących o generalne wykonawstwo IP ZU
2018-01-30 7 / 2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii Y EPW
2018-01-26 6 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 25 stycznia 2018 r. TOO
2018-01-17 5 / 2018 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Y w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2018-01-17 4 / 2018 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2018-01-12 3 / 2018 Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2018-01-03 2 / 2018 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do uczestnika Programu IV Opcji Menedżerskich, Pani Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu IP
2018-01-03 1 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za 2017 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2017-12-29 48 / 2017 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2018 roku ŁK
2017-12-22 47 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 22 grudnia 2017r. TOO
2017-12-06 46 / 2017 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o transakcji, o przyjęciu opcji przez p. Małgorzatę Kolarską w dniu 6 grudnia 2017r. TOO
2017-12-04 45 / 2017 Rezygnacja Członka Zarządu IP
2017-12-01 44 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-12-01 43 / 2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu IV Opcji IP
2017-11-17 42 / 2017 Program Emisji Obligacji IP
2017-10-04 41 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2017 roku IP
2017-09-07 40 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, nabycie udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP
2017-09-04 39 / 2017 Spełnienie warunku warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w sp. z o.o. IP
2017-08-30 38 / 2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ŁK
2017-08-28 37 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Dom Development B.V. w dn. 24 sierpnia 2017r. TOO
2017-07-27 36 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-07-27 35 / 2017 Zawarcie umów dotyczących nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP ZU
2017-07-26 34 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-27 34k / 2017 Korekta raportu nr 34/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. dotyczącego informacji o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskanej w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-26 33 / 2017 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
2017-07-24 32 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 21 lipca 2017r. TOO
2017-07-20 31 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 19 lipca 2017 r. TOO
2017-07-20 30 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 19 lipca 2017r. TOO
2017-07-04 29 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2017 roku IP
2017-06-22 28 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 20 czerwca 2017r. TOO
2017-06-20 27 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Dotychczasowa treść Statutu Domdevelopment S.A. ŁK
Treść zmian Statutu Dom Development S.A. ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
2017-06-08 26 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 6 czerwca 2017r. TOO
2017-06-08 25 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-29 24 / 2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 r. WZA
2017-05-25 23 / 2017 Tekst jednolity Statutu Spółki WZA
Dotychczasowa treść statutu Spółki WZA
Treść zmian statutu Spółki WZA
Statut Dom Development S.A. po zmianach WZA
2017-05-25 22 / 2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Załącznik do Uchwały ZWZA nr 22 WZA
2017-05-25 21 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-05-25 20 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2017-05-17 19 / 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-16 18 / 2017 Uzgodnienie istotnych warunków dotyczących przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-04-19 17 / 2017 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 25.05.2017 WZA
załącznik do projektu uchwały nr 22 WZA
2017-04-19 16 / 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
2017-04-04 15 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego IP
2017-04-04 14 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-04-04 13 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 1Q 2017 IP
2017-03-29 12 / 2017 Zawarcie umów znaczących na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-03-28 11 / 2017 Propozycja Zarządu zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-03-21 10 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-03-08 9 / 2017 Rejestracja w KDPW akcji serii W EPW
2017-03-07 8 / 2017 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W EPW
2017-03-03 7 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-02-28 6 / 2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-01-11 5 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. EPW
2017-01-11 4 / 2017 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2017-01-10 3 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 IP
2017-01-05 2 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – podpisanie listu intencyjnego IP
2017-01-04 1 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 2016 rok IP
PL