Raporty bieżące

Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2019-07-03 27 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2019 roku IP
2019-06-27 26 / 2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki ŁK
Jednolity tekst Statutu Dom Development S.A. ŁK
2019-06-05 25 / 2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 r. WZA
2019-05-30 24 / 2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 27 WZA
2019-05-30 23 / 2019 Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A. ŁK
ŁK
2019-05-30 22 / 2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA ŁK
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej WZA ŁK
2019-05-30 21 / 2019 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich IP
2019-05-30 20 / 2019 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2019-05-21 19 / 2019 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta TOO
Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR TOO
2019-05-21 18 / 2019 Nabycie znacznego pakietu akcji ZPA
Zawiadomienie o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki - wersja w języku angielskim ZPA
2019-05-08 17 / 2019 Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Construction Sp. z o.o. IP ZU
2019-05-08 16 / 2019 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Z EPW
2019-05-07 15 / 2019 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Z EPW
2019-04-25 14 / 2019 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Z EPW
2019-04-18 13 / 2019 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 30.05.2019 r. WZA
Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 27 WZA
Uzasadnienia kandydatur na członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA
2019-04-18 12 / 2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 30 maja 2019 r. WZA
2019-04-09 11 / 2019 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego IP
2019-04-09 10 / 2019 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2019-04-08 9 / 2019 Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich IP
2019-04-04 8 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2019 roku IP
2019-03-18 7 / 2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Z w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
2019-03-07 6 / 2019 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2019-02-04 5 / 2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii Z EPW
2019-02-01 4 / 2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 1 lutego 2019 r. TOO
2019-01-24 3 / 2019 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Z” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Załącznik do Raportu bieżącego nr 3/2019– pełna treść uchwały EPW
2019-01-14 2 / 2019 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego IP
2019-01-07 1 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za 2018 r. IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2018-12-18 33 / 2018 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2019 roku ŁK
2018-10-03 32 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2018 roku IP
2018-07-04 31 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 3 lipca 2018 r. przez Dom Development B.V. – wersja w jęz. polskim TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 3 lipca 2018 r. przez Dom Development B.V. – wersja w jęz. angielskim TOO
2018-07-04 30 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2018 roku IP
2018-06-08 29 / 2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-06-07 28 / 2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-06-07 27 / 2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej WZA ŁK
Życiorys – dr Dorota Podedworna - Tarnowska WZA ŁK
2018-06-07 26 / 2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2018-05-17 25 / 2018 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Y EPW
2018-05-17 24 / 2018 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y EPW
2018-05-16 23 / 2018 Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Development Construction Sp. z o.o. IP ZU
2018-05-10 22 / 2018 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Y EPW
2018-04-27 21 / 2018 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-04-27 20 / 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 7 czerwca 2018 r WZA
2018-04-10 19 / 2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ŁK
2018-04-10 18 / 2018 Powołanie Członka Zarządu ŁK
Życiorys – Mikołaj Konopka ŁK
2018-04-10 17 / 2018 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy Inne
2018-04-04 16 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2018 roku IP
2018-04-03 15 / 2018 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w Spółce przez Dom Development B.V. o ponad 1% - wersja w języku polskim ZPA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w Spółce przez Dom Development B.V. o ponad 1% - wersja w języku angielskim ZPA
2018-03-29 14 / 2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – zmiana związana z rejestracją 100.000 akcji serii Y Inne
2018-03-29 13 / 2018 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. ŁK
2018-03-29 12 / 2018 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2018-03-22 11 / 2018 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany sposobu realizacji inwestycji IP
2018-03-21 10 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 20 marca 2018 r. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze TOO
2018-03-07 9 / 2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2018-02-21 8 / 2018 Zawarcie umów znaczących o generalne wykonawstwo IP ZU
2018-01-30 7 / 2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii Y EPW
2018-01-26 6 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 25 stycznia 2018 r. TOO
2018-01-17 5 / 2018 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Y w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2018-01-17 4 / 2018 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2018-01-12 3 / 2018 Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2018-01-03 2 / 2018 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do uczestnika Programu IV Opcji Menedżerskich, Pani Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu IP
2018-01-03 1 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za 2017 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2017-12-29 48 / 2017 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2018 roku ŁK
2017-12-22 47 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 22 grudnia 2017r. TOO
2017-12-06 46 / 2017 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o transakcji, o przyjęciu opcji przez p. Małgorzatę Kolarską w dniu 6 grudnia 2017r. TOO
2017-12-04 45 / 2017 Rezygnacja Członka Zarządu IP
2017-12-01 44 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-12-01 43 / 2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu IV Opcji IP
2017-11-17 42 / 2017 Program Emisji Obligacji IP
2017-10-04 41 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2017 roku IP
2017-09-07 40 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, nabycie udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP
2017-09-04 39 / 2017 Spełnienie warunku warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w sp. z o.o. IP
2017-08-30 38 / 2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ŁK
2017-08-28 37 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Dom Development B.V. w dn. 24 sierpnia 2017r. TOO
2017-07-27 36 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-07-27 35 / 2017 Zawarcie umów dotyczących nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP ZU
2017-07-26 34 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-27 34k / 2017 Korekta raportu nr 34/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. dotyczącego informacji o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskanej w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-26 33 / 2017 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
2017-07-24 32 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 21 lipca 2017r. TOO
2017-07-20 31 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 19 lipca 2017 r. TOO
2017-07-20 30 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 19 lipca 2017r. TOO
2017-07-04 29 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2017 roku IP
2017-06-22 28 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 20 czerwca 2017r. TOO
2017-06-20 27 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Treść zmian Statutu Dom Development S.A. ŁK
Dotychczasowa treść Statutu Domdevelopment S.A. ŁK
Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
2017-06-08 26 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 6 czerwca 2017r. TOO
2017-06-08 25 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-29 24 / 2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 r. WZA
2017-05-25 23 / 2017 Tekst jednolity Statutu Spółki WZA
Dotychczasowa treść statutu Spółki WZA
Treść zmian statutu Spółki WZA
Statut Dom Development S.A. po zmianach WZA
2017-05-25 22 / 2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Załącznik do Uchwały ZWZA nr 22 WZA
2017-05-25 21 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-05-25 20 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2017-05-17 19 / 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-16 18 / 2017 Uzgodnienie istotnych warunków dotyczących przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-04-19 17 / 2017 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 25.05.2017 WZA
załącznik do projektu uchwały nr 22 WZA
2017-04-19 16 / 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
2017-04-04 15 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego IP
2017-04-04 14 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-04-04 13 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 1Q 2017 IP
2017-03-29 12 / 2017 Zawarcie umów znaczących na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-03-28 11 / 2017 Propozycja Zarządu zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-03-21 10 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-03-08 9 / 2017 Rejestracja w KDPW akcji serii W EPW
2017-03-07 8 / 2017 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W EPW
2017-03-03 7 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-02-28 6 / 2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-01-11 5 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. EPW
2017-01-11 4 / 2017 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2017-01-10 3 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 IP
2017-01-05 2 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – podpisanie listu intencyjnego IP
2017-01-04 1 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 2016 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2016-12-29 43 / 2016 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2017 roku ŁK
2016-12-28 42 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2016-12-12 41 / 2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii W EPW
2016-12-07 40 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Janusza Zalewskiego w dn. 7 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-06 39 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Janusza Stolarczyka w dn. 6 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-06 38 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Jarosława Szanajcę w dn. 6 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-05 37 / 2016 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii W w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2016-12-05 36 / 2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP EPW
2016-12-01 35 / 2016 Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP EPW
2016-11-24 34 / 2016 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez p. Janusza Zalewskiego w dn. 23 i 24 listopada 2016 r. TOO
2016-11-15 33 / 2016 Emisja obligacji IP EPW
2016-11-02 32 / 2016 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2016-10-28 31 / 2016 Niespełnienie warunków umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości– opóźniona informacja poufna IP
2016-10-10 30 / 2016 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji IP EPW
2016-10-04 29 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2016 roku IP
2016-07-28 28 / 2016 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnej w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie IP ZU
2016-07-04 27 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2016 roku IP
2016-06-17 26 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-06-07 25 / 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
2016-06-02 24 / 2016 Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Zarządu ŁK
2016-06-02 23 / 2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ŁK
2016-06-02 22 / 2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
2016-06-02 21 / 2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2016-05-30 20 / 2016 Rejestracja w KDPW akcji serii U i V EPW
2016-05-30 19 / 2016 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii U i serii V EPW
2016-05-17 18 / 2016 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. ŁK
2016-05-17 17 / 2016 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2016-04-21 16 / 2016 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 02.06.2016 r. WZA
2016-04-21 15 / 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku WZA
2016-04-07 14 / 2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii U i V EPW
2016-04-05 13 / 2016 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2016-04-04 12 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2016 roku IP
2016-03-21 11 / 2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2016-03-21 10 / 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – aktualizacja informacji IP
2016-03-21 9 / 2016 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego (...) ŁK
2016-03-21 8 / 2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2016-03-15 7 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-03-10 6 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-03-01 5 / 2016 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2016-02-29 4 / 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2016-01-26 3 / 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
2016-01-26 2 / 2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 26 stycznia 2016 roku WZA
Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
2016-01-08 1 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za 2015 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2015-12-18 35 / 2015 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2016 roku Inne
2015-12-17 34 / 2015 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
Projekty uchwał NWZA 26.01.2016 r. WZA
2015-12-17 33 / 2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie WZA
2015-10-05 32 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2015 r. IP
2015-07-27 31 / 2015 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej ZU
2015-07-20 30 / 2015 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2015-07-06 29 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2015 IP
2015-06-23 28 / 2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
2015-06-23 27 / 2015 Wpisanie do rejestru połączenia Dom Development S.A. z Divina sp. z o.o. Inne
2015-06-12 26 / 2015 Emisja obligacji EPW
2015-06-02 25 / 2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 r. WZA
2015-05-28 24 / 2015 Uchwała ZWZA w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. WZA
2015-05-28 23 / 2015 Tekst jednolity Statutu Spółki WZA
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. WZA
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian WZA
Statut Dom Development S.A. po zmianach WZA
2015-05-28 22 / 2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 roku WZA
Plan połączenia dla Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. WZA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 maja 2015 r. WZA
Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. WZA
2015-05-28 21 / 2015 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2015-05-25 20 / 2015 Stanowisko Zarządu Dom Development S.A. odnośnie planowanego połączenia z Divina Sp. z o.o. ŁK
2015-05-22 19 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-05-11 18 / 2015 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o. Inne
2015-04-23 17 / 2015 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 28.05.2015 r. WZA
Uchwała nr 02/04/15 Zarządu Dom Development S.A. WZA
Plan połączenia dla Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. WZA
Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku WZA
2015-04-23 16 / 2015 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o. oraz Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Dom Development S.A. w dniu 28 maja 2015 roku WZA
2015-04-23 15 / 2015 Uzgodnienie planu połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. Inne
Plan Połączenia Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. Inne
Bilans i rachunek zysków i strat Divina Sp. z o.o. na dzień 31 marca 2015 roku Inne
2015-04-15 14 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-04-14 13 / 2015 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2015-04-07 12 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2015 r. IP
2015-03-25 11 / 2015 Rejestracja w KDPW akcji serii T EPW
2015-03-25 10 / 2015 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T EPW
2015-03-20 9 / 2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2015-03-13 8 / 2015 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2015-03-03 7 / 2015 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Inne
2015-02-26 6 / 2015 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2015-01-22 5 / 2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2015-01-21 4 / 2015 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2015 roku Inne
2015-01-14 3 / 2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
2015-01-14 2 / 2015 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2015-01-08 1 / 2015 Wstępna informacja o wynikach za 2014 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Grupa Format
2014-11-26 33 / 2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii T EPW
2014-11-18 32 / 2014 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000 akcji serii T w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2014-11-18 31 / 2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000 akcji serii „T” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2014-10-03 30 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2014 IP
2014-09-23 29 / 2014 Powołanie Członka Zarządu ŁK
Życiorys – Małgorzata Kolarska ŁK
2014-09-04 28 / 2014 Rezygnacja Członka Zarządu ŁK
2014-07-04 27 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2014 IP
2014-06-30 26 / 2014 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2014-05-28 25 / 2014 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2014-05-26 24 / 2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 r. WZA
2014-05-22 23 / 2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 roku WZA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 22 maja 2014 roku WZA
2014-05-22 22 / 2014 Podjęcie przez ZWZA Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2014-04-29 21 / 2014 Rejestracja w KDPW akcji serii S EPW
2014-04-29 20 / 2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S EPW
2014-04-17 19 / 2014 Projekty uchwał wraz z załącznikiem proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 r. WZA
Projekty uchwał wraz z załącznikiem proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 maja 2014 r. WZA
2014-04-17 18 / 2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie WZA
2014-04-08 17 / 2014 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2014-04-04 16 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2014 IP
2014-04-03 15 / 2014 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – aktualizacja informacji IP
2014-03-24 14 / 2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2014-07-22 14K / 2014 Korekta raportu nr 14/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – korekta omyłki pisarskiej firmy podmiotu ŁK
2014-03-20 13 / 2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Dotychczasowa treść Statutu Dom Development S.A. EPW
2014-03-20 12 / 2014 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2014-03-06 11 / 2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 Inne
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 Inne
2014-02-28 10 / 2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii S EPW
2014-02-27 9 / 2014 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2014-02-20 8 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-02-17 7 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-02-10 6 / 2014 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2014-01-27 5 / 2014 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2014 roku Inne
2014-01-21 4 / 2014 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 17.075 akcji serii S w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2014-01-21 3 / 2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 17.075 akcji serii S w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2014-01-20 2 / 2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi TOO
2014-01-08 1 / 2014 Wstępna informacja o wynikach za 2013 r. IP