Raporty bieżące

Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2021-10-05 29 / 2021 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2021 roku IP
2021-09-17 28 / 2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 15 i 16 września 2021 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2021-09-16 27 / 2021 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniach 13 i 14 września 2021 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2021-09-07 26 / 2021 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – podpisanie listu intencyjnego IP
2021-07-02 25 / 2021 Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w II kwartale 2021 roku IP
2021-07-01 24 / 2021 Nabycie większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie IP
2021-05-27 23 / 2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 r. WZA
2021-05-27 22 / 2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 27 maja 2021 r. WZA
2021-05-27 21 / 2021 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2021-05-12 20 / 2021 Emisja obligacji EPW
2021-05-11 19 / 2021 Przedterminowy wykup obligacji w celu umorzenia EPW
2021-05-10 18K / 2021 Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. WZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za lata 2019-2020 WZA
Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. WZA
2021-04-26 18 / 2021 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 27.05.2021 WZA
2021-04-26 17 / 2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku WZA
2021-04-21 16 / 2021 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AC i AD EPW
2021-04-21 15 / 2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AC i AD EPW
2021-04-08 14 / 2021 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2021-04-07 13 / 2021 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AC oraz serii AD EPW
2021-04-06 12 / 2021 Wstępna informacja o wynikach za I kw. 2021 roku IP
2021-03-12 11 / 2021 Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie IP
2021-03-12 10 / 2021 Rezygnacja oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. ŁK
Załącznik - życiorys Pana Janusza Zalewskiego ŁK
2021-03-12 9 / 2021 Powołanie Członka Zarządu Dom Development S.A. ŁK
Powołanie Członka Zarządu Dom Development S.A. ŁK
2021-03-12 8 / 2021 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2021-03-03 7 / 2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD EPW
2021-02-01 6 / 2021 Zakończenie subskrypcji akcji serii AC i serii AD EPW
2021-01-25 5 / 2021 Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 22 stycznia 2021 r. TOO
Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR TOO
2021-01-21 4 / 2021 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Uchwała nr 02/01/21 Zarządu „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AC oraz serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotyc EPW
2021-01-15 3 / 2021 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich IP
2021-01-05 2 / 2021 Wstępna informacja o wynikach za 2020 rok IP
2021-01-04 1 / 2021 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2021 roku Inne
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2020-12-02 42 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
2020-12-01 41 / 2020 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu VI Opcji IP
2020-11-25 40 / 2020 Piąte wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-11-18 39 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 17 listopada 2020 roku przez Mikołaja Konopkę TOO
2020-11-04 38 / 2020 Czwarte wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-10-15 37K / 2020 Korekta tytułu raportu bieżącego nr 37/2020 ŁK
2020-10-14 37 / 2020 Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-10-02 36 / 2020 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2020 roku IP
2020-09-23 35 / 2020 Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-09-02 34 / 2020 Pierwsze wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I ŁK
2020-09-02 33 / 2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku Inne
2020-08-31 32 / 2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
2020-09-01 31K / 2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku – korekta raportu WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 22 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. WZA
2020-08-31 31 / 2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 22 – Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. WZA
2020-08-31 30 / 2020 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich IP WZA
2020-08-31 29 / 2020 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA IP
2020-08-25 28 / 2020 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu IP
2020-08-05 27 / 2020 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 31.08.2020 r. WZA
Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 r. WZA
2020-08-05 26 / 2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku WZA
2020-08-04 25 / 2020 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich IP
2020-08-04 24 / 2020 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2020-08-04 23 / 2020 Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich IP
2020-08-04 22 / 2020 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2020-07-02 21 / 2020 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2020 roku IP
2020-05-27 20 / 2020 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AA i AB EPW
2020-05-26 19 / 2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA i AB EPW
2020-05-18 18 / 2020 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AA oraz serii AB EPW
2020-05-15 17 / 2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 15 maja 2020 roku przez Janusza Zalewskiego TOO
2020-05-05 16 / 2020 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB EPW
2020-04-06 15 / 2020 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2020 roku oraz wpływ COVID-19 na działalność Spółki i Grupy IP
2020-04-06 14 / 2020 Zawieszenie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy IP
2020-03-10 13 / 2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 6 marca 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-03-06 12 / 2020 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2020-02-11 11 / 2020 Zakończenie subskrypcji akcji serii AA i serii AB EPW
2020-02-03 10 / 2020 Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 3 lutego 2020 r. TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Mikołaja Konopkę w dn. 3 lutego 2020 r. TOO
2020-01-23 9 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 20 i 21 stycznia 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-01-21 8 / 2020 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Uchwała nr 03/01/20 Zarządu „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AA oraz serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotyc EPW
2020-01-20 7 / 2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 17 stycznia 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-01-17 6 / 2020 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 16 stycznia 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-01-16 5 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 13, 14 i 15 stycznia 2020 roku przez Małgorzatę Kolarską TOO
2020-01-16 4 / 2020 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego oraz Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu IP
2020-01-13 3 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 10 stycznia 2020 r TOO
2020-01-10 2 / 2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 8 i 9 stycznia 2020 r TOO
2020-01-08 1 / 2020 Wstępna informacja o wynikach za 2019 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2019-12-23 33 / 2019 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 23 grudnia 2019 r. TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Mikołaja Konopkę w dniu 23 grudnia 2019 r. TOO
2019-12-20 32 / 2019 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2020 roku ŁK
2019-12-09 31 / 2019 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - powiadomienie o transakcji TOO
2019-11-29 30 / 2019 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu V Opcji IP
2019-11-06 29 / 2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Małgorzatę Kolarską w dniu 5 listopada 2019 r. TOO
2019-10-03 28 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2019 roku IP
2019-07-03 27 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2019 roku IP
2019-06-27 26 / 2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki ŁK
Jednolity tekst Statutu Dom Development S.A. ŁK
2019-06-05 25 / 2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 r. WZA
2019-05-30 24 / 2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
Załącznik do uchwały ZWZA nr 27 WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
2019-05-30 23 / 2019 Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A. ŁK
ŁK
2019-05-30 22 / 2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA ŁK
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej WZA ŁK
2019-05-30 21 / 2019 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich IP
2019-05-30 20 / 2019 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2019-05-21 19 / 2019 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta TOO
Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR TOO
2019-05-21 18 / 2019 Nabycie znacznego pakietu akcji ZPA
Zawiadomienie o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki - wersja w języku angielskim ZPA
2019-05-08 17 / 2019 Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Construction Sp. z o.o. IP ZU
2019-05-08 16 / 2019 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Z EPW
2019-05-07 15 / 2019 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Z EPW
2019-04-25 14 / 2019 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Z EPW
2019-04-18 13 / 2019 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 30.05.2019 r. WZA
Załącznik do projektu uchwały ZWZA nr 27 WZA
Uzasadnienia kandydatur na członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. WZA
2019-04-18 12 / 2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku WZA
WZA
2019-04-09 11 / 2019 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego IP
2019-04-09 10 / 2019 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2019-04-08 9 / 2019 Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich IP
2019-04-04 8 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2019 roku IP
2019-03-18 7 / 2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Z w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
2019-03-07 6 / 2019 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2019-02-04 5 / 2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii Z EPW
2019-02-01 4 / 2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
2019-01-24 3 / 2019 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Z” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru EPW
Raport bieżący nr 3/2019 EPW
2019-01-14 2 / 2019 Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego IP
2019-01-07 1 / 2019 Wstępna informacja o wynikach za 2018 r. IP
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2018-12-18 33 / 2018 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2019 roku ŁK
2018-10-03 32 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2018 roku IP
2018-07-04 31 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 3 lipca 2018 r. przez Dom Development B.V. – wersja w jęz. polskim TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 3 lipca 2018 r. przez Dom Development B.V. – wersja w jęz. angielskim TOO
2018-07-04 30 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2018 roku IP
2018-06-08 29 / 2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-06-07 28 / 2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
2018-06-07 27 / 2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej WZA ŁK
Życiorys – dr Dorota Podedworna - Tarnowska WZA ŁK
2018-06-07 26 / 2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy WZA
2018-05-17 25 / 2018 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Y EPW
2018-05-17 24 / 2018 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y EPW
2018-05-16 23 / 2018 Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Development Construction Sp. z o.o. IP ZU
2018-05-10 22 / 2018 Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Y EPW
2018-04-27 21 / 2018 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 r. WZA
2018-04-27 20 / 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku WZA
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w dniu 7 czerwca 2018 r WZA
2018-04-10 19 / 2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ŁK
2018-04-10 18 / 2018 Powołanie Członka Zarządu ŁK
Powołanie Członka Zarządu ŁK
2018-04-10 17 / 2018 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy Inne
2018-04-04 16 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2018 roku IP
2018-04-03 15 / 2018 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w Spółce przez Dom Development B.V. o ponad 1% - wersja w języku polskim ZPA
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w Spółce przez Dom Development B.V. o ponad 1% - wersja w języku angielskim ZPA
2018-03-29 14 / 2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – zmiana związana z rejestracją 100.000 akcji serii Y Inne
2018-03-29 13 / 2018 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. ŁK
2018-03-29 12 / 2018 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2018-03-22 11 / 2018 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany sposobu realizacji inwestycji IP
2018-03-21 10 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej w dniu 20 marca 2018 r. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze TOO
2018-03-07 9 / 2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2018-02-21 8 / 2018 Zawarcie umów znaczących o generalne wykonawstwo IP ZU
2018-01-30 7 / 2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii Y EPW
2018-01-26 6 / 2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 25 stycznia 2018 r. TOO
2018-01-17 5 / 2018 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Y w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2018-01-17 4 / 2018 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2018-01-12 3 / 2018 Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Y” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2018-01-03 2 / 2018 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do uczestnika Programu IV Opcji Menedżerskich, Pani Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu IP
2018-01-03 1 / 2018 Wstępna informacja o wynikach za 2017 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2017-12-29 48 / 2017 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2018 roku ŁK
2017-12-22 47 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Małgorzatę Kolarską w dniu 22 grudnia 2017r. TOO
2017-12-06 46 / 2017 Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje Dom Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze TOO
Powiadomienie o transakcji, o przyjęciu opcji przez p. Małgorzatę Kolarską w dniu 6 grudnia 2017r. TOO
2017-12-04 45 / 2017 Rezygnacja Członka Zarządu IP
2017-12-01 44 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-12-01 43 / 2017 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu IV Opcji IP
2017-11-17 42 / 2017 Program Emisji Obligacji IP
2017-10-04 41 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2017 roku IP
2017-09-07 40 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, nabycie udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP
2017-09-04 39 / 2017 Spełnienie warunku warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w sp. z o.o. IP
2017-08-30 38 / 2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ŁK
2017-08-28 37 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez Dom Development B.V. w dn. 24 sierpnia 2017r. TOO
2017-07-27 36 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-07-27 35 / 2017 Zawarcie umów dotyczących nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie, udziałów w sp. z o.o. oraz praw autorskich do dokumentacji IP ZU
2017-07-26 34 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 24 lipca 2017r. TOO
2017-07-27 34k / 2017 Korekta raportu nr 34/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. dotyczącego informacji o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskanej w trybie art. 19 MAR TOO
TOO
2017-07-26 33 / 2017 Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów ZPA
2017-07-24 32 / 2017 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 21 lipca 2017r. TOO
2017-07-20 31 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Małgorzatę Kolarską w dn. 19 lipca 2017 r. TOO
2017-07-20 30 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 19 lipca 2017r. TOO
2017-07-04 29 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2017 roku IP
2017-06-22 28 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 20 czerwca 2017r. TOO
2017-06-20 27 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Dotychczasowa treść Statutu Domdevelopment S.A. ŁK
Treść zmian Statutu Dom Development S.A. ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
2017-06-08 26 / 2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez Dom Development B.V. w dn. 6 czerwca 2017r. TOO
2017-06-08 25 / 2017 Zawarcie umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-29 24 / 2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 r. WZA
2017-05-25 23 / 2017 Tekst jednolity Statutu Spółki WZA
Dotychczasowa treść statutu Spółki WZA
Treść zmian statutu Spółki WZA
Statut Dom Development S.A. po zmianach WZA
2017-05-25 22 / 2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
Załącznik do Uchwały ZWZA nr 22 WZA
2017-05-25 21 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-05-25 20 / 2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2017-05-17 19 / 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-05-16 18 / 2017 Uzgodnienie istotnych warunków dotyczących przedwstępnej umowy sprzedaży akcji i udziałów IP
2017-04-19 17 / 2017 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 25 maja 2017 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 25.05.2017 WZA
załącznik do projektu uchwały nr 22 WZA
2017-04-19 16 / 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 25 maja 2017 roku WZA
2017-04-04 15 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego IP
2017-04-04 14 / 2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-04-04 13 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 1Q 2017 IP
2017-03-29 12 / 2017 Zawarcie umów znaczących na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-03-28 11 / 2017 Propozycja Zarządu zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu IV Opcji Menedżerskich IP
2017-03-21 10 / 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2017-03-08 9 / 2017 Rejestracja w KDPW akcji serii W EPW
2017-03-07 8 / 2017 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W EPW
2017-03-03 7 / 2017 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2017-02-28 6 / 2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2017-01-11 5 / 2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd EPW
Statut Dom Development S.A. po zmianach EPW
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian EPW
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. EPW
2017-01-11 4 / 2017 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2017-01-10 3 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 IP
2017-01-05 2 / 2017 Uzyskanie wyłączności na prowadzenie negocjacji – podpisanie listu intencyjnego IP
2017-01-04 1 / 2017 Wstępna informacja o wynikach za 2016 rok IP
Data Numer raportu Tytuł Kategoria Format
2016-12-29 43 / 2016 Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2017 roku ŁK
2016-12-28 42 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo IP ZU
2016-12-12 41 / 2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii W EPW
2016-12-07 40 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Janusza Zalewskiego w dn. 7 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-06 39 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Janusza Stolarczyka w dn. 6 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-06 38 / 2016 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez p. Jarosława Szanajcę w dn. 6 grudnia 2016 r. TOO
2016-12-05 37 / 2016 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii W w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ŁK
2016-12-05 36 / 2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP EPW
2016-12-01 35 / 2016 Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 85.830 akcji serii „W” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP EPW
2016-11-24 34 / 2016 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR TOO
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez p. Janusza Zalewskiego w dn. 23 i 24 listopada 2016 r. TOO
2016-11-15 33 / 2016 Emisja obligacji IP EPW
2016-11-02 32 / 2016 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2016-10-28 31 / 2016 Niespełnienie warunków umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości– opóźniona informacja poufna IP
2016-10-10 30 / 2016 Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji IP EPW
2016-10-04 29 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2016 roku IP
2016-07-28 28 / 2016 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości inwestycyjnej w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Racławickiej w Warszawie IP ZU
2016-07-04 27 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2016 roku IP
2016-06-17 26 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-06-07 25 / 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
2016-06-02 24 / 2016 Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Zarządu ŁK
2016-06-02 23 / 2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. ŁK
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ŁK
2016-06-02 22 / 2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku WZA
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
2016-06-02 21 / 2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy IP
2016-05-30 20 / 2016 Rejestracja w KDPW akcji serii U i V EPW
2016-05-30 19 / 2016 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii U i serii V EPW
2016-05-17 18 / 2016 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd ŁK
Statut Dom Development S.A. po zmianach ŁK
Dotychczasowa treść Statutu oraz treść zmian ŁK
Dotychczasowy Statut Dom Development S.A. ŁK
2016-05-17 17 / 2016 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta EPW
2016-04-21 16 / 2016 Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 r. WZA
Projekty uchwał ZWZA 02.06.2016 r. WZA
2016-04-21 15 / 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku WZA
2016-04-07 14 / 2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii U i V EPW
2016-04-05 13 / 2016 Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy IP
2016-04-04 12 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2016 roku IP
2016-03-21 11 / 2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ŁK
2016-03-21 10 / 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy – aktualizacja informacji IP
2016-03-21 9 / 2016 Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego (...) ŁK
2016-03-21 8 / 2016 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru IP
2016-03-15 7 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-03-10 6 / 2016 Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo ZU
2016-03-01 5 / 2016 Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta w ramach Programu II Opcji Menedżerskich IP
2016-02-29 4 / 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy IP
2016-01-26 3 / 2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
2016-01-26 2 / 2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 26 stycznia 2016 roku WZA
Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 26 stycznia 2016 r. WZA
2016-01-08 1 / 2016 Wstępna informacja o wynikach za 2015 rok IP
PL