Obligacje

Od 2007 roku Dom Development Spółka Akcyjna jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Propozycje nabycia obligacji Spółki, były i są kierowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.

Obligacje pozostające do wykupu, zostały wprowadzone do obrotu i notowania w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Podstawowe warunki emisji obligacji z przyszłym terminem zapadalności prezentuje poniższa tabela:

Seria Kod ISIN Wartość emisji Data emisji Termin zapadalności Oprocentowanie Warunki emisji
DOMDET2091023 PLDMDVL00087 50,00 09/10/2018 09/10/2023 WIBOR 6M + 1,50%
 DOMDET3121224 PLDMDVL00095 50,00 12/12/2019 12/12/2024 WIBOR 6M + 1,50% 
 DOMDET4250925 PLDMDVL00103 100,00 25/09/2020 25/09/2025 WIBOR 6M + 1,75% 
 DOMDET5120526  PLDMDVL00145 110,00 12/05/2021 12/05/2026 WIBOR 6M + 1,30% 
PL