Ład korporacyjny

 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. zamieszczonego w zakładce Raporty okresowe.

 

Dom Development S.A. podlega zbiorowi zasad wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, których pełna treść znajduje się pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki

 

 

  

 

PL