Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Data wydarzenia Wydarzenie
2018-10-26 Publikacja raportu za III kwartał 2018 r.
2018-09-26 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za III kw. 2018 r.
2018-08-24 Publikacja raportu za I półrocze 2018 r.
2018-07-25 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za I półrocze 2018 r.
2018-07-04 Dzień wypłaty dywidendy - rekomendacja Zarządu
2018-06-26 Dzień dywidendy - rekomendacja Zarządu
2018-04-26 Publikacja raportu za I kwartał 2018 r.
2018-03-27 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za I kw. 2018 r.

Archiwum wydarzeń

Data wydarzenia Wydarzenie
2018-02-05 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu rocznego za 2017 r.