Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Archiwum wydarzeń

Data wydarzenia Wydarzenie
2022-11-16 Publikacja raportu za III kwartał 2022 r.
2022-10-17 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za III kw. 2022 r.
2022-08-30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2022-08-25 Publikacja raportu za I półrocze 2022 r.
2022-08-16 Wypłata dywidendy (10,50 zł na akcję)
2022-07-26 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za I półrocze 2022 r.
2022-07-15 Dzień dywidendy
2022-06-30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A.
2022-06-14 Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA w dniu 30.06.2022 r.
2022-05-23 Publikacja raportu za I kwartał 2022 r.
2022-04-23 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za I kwartał 2022 r.
2022-03-18 Publikacja raportu rocznego za 2021 r.
2022-02-16 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu rocznego za 2021 r.
PL