Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Archiwum wydarzeń

Data wydarzenia Wydarzenie
2018-09-26 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za III kw. 2018 r.
2018-07-25 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za I półrocze 2018 r.
2018-07-04 Dzień wypłaty dywidendy
2018-06-26 Dzień dywidendy
2018-06-07 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2018-05-22 Dzień rejestracji uczestnictwa w WZA
2018-03-27 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za I kw. 2018 r.
2018-02-05 Rozpoczęcie okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu rocznego za 2017 r.