Zastrzeżenie prawne

Zasady korzystania ze strony internetowej

w domenie www.domdevelopment.com.pl („Serwis”)

Zastrzeżenia prawne, ochrona prywatności

Właścicielem strony internetowej w domenie www.domdevelopment.com.pl („Serwis”) jest Spółka Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031483.

Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Jedynym oficjalnym źródłem informacji giełdowych jest "Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie".

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Dom Development S.A.

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością firmy Dom Development S.A.

Dom Development S.A. posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych.

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.

Dom Development S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Dom Development S.A. ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.